Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki

2020./2021.m.g.

Saistībā ar izglītības iestādēs noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem diagnosticējošie darbi fizikā un ķīmijā 11.klasē 2021.gada 15. aprīlī tiek atcelti.