Paziņojums

Lūgums dienu pirms pārbaudes darba pārliecināties, vai nav veiktas izmaiņas. 

Aicinām pārbaudes darba dienā sekot Lietotāju atbalsta dienesta vietnei https://ej.uz/atbalstsvps, lai saņemtu aktuālo informāciju un paziņojumus par pārbaudes darba norisi! 

Valsts pārbaudes darbu norises laiki 2023./2024. mācību gads

Centralizēto eksāmenu norises darbību laiki:

9. klase

Optimālais līmenis

Vispārīgais līmenis

Augstākais līmenis

Centralizēto eksāmenu papildtermiņa norises darbību laiki:

Informāciju par eksāmena norises vietām skatīties VISC Lietotāju atbalsta dienesta tīmekļvietnē.

9.klase:

Optimālais līmenis

Vispārīgais līmenis

Augstākais līmenis


Monitoringa darbi 2023./2024.mācību gadā

Optimālais mācību satura apguves līmenis:

  • Bioloģija [PDF[Precizēts: 26.03.24.]
  • Fizika [PDF[Precizēts: 26.03.24.]
  • Ķīmija [PDF[Precizēts: 26.03.24.]

Vispārīgais mācību satura apguves līmenis:

  • Dabaszinības [PDF[Precizēts: 26.03.24.]

Starpdisciplinārais monitoringa darbs:

  • 9. klase [PDF

Izmēģinājuma darbu norises darbību laiki

  • Kultūra un māksla [PDF]
  • Programmēšana [PDF]
  • Ģeogrāfija [PDF]
  • Ķīmija un bioloģija [PDF]
  • Fizika un dabaszinības [PDF]