Paziņojums

Lūgums dienu pirms eksāmena pārliecināties vai nav veiktas izmaiņas. 

Aicinām eksāmena dienā sekot Lietotāju atbalsta dienesta vietnei https://ej.uz/atbalstsvps, lai saņemtu aktuālo informāciju un paziņojumus par eksāmena norisi! 

Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki

Valsts izglītības satura centrs publicē 2022./2023.m.g. centralizēto eksāmenu norises darbību laikus.

Katra centralizētā eksāmena norises darbību laikos ir ievietoti arī papildu norises laiki skolēniem, kuriem piešķirti atbalsta pasākums laika pagarinājums līdz 30 vai 50%.

Izglītības iestādes vadītāji šo norišu darbības laikus var ierakstīt paši atbilstoši piešķirtajam laikam.

Dienu pirms eksāmena jāpārbauda, vai nav publicēts norises precizējums.

Norises darbību  laikiem ir atsevišķi pielikumi (PDF un MS DOC), kuros gan papildu informācija ar piemērojamiem atbalsta pasākumiem, gan aktu veidlapas, protokolu un atbilžu lapu paraugi

VISC audioieraksta programma

  • VISC audioieraksta programma [ZIP]
  • VISC centralizēto valodu eksāmenu mutvārdu daļas ieraksta programmatūras lietotāja rokasgrāmata [PDF]

Diagnosticējošo darbu norises darbību laiki:

2022./2023.m.g.
Centralizēto eksāmenu norises darbību laiki

9. klase

Optimālais līmenis

Vispārīgais līmenis

Augstākais līmenis