Valsts valodas prasmes pārbaude
VVPP vakance

Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamenta Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļa aicina līdz 2023. gada 3. februārim pieteikties valsts valodas prasmes pārbaudes komisijas locekļa (vērtētāja) darbam.

Vērtētāja pienākumi:

  • vērtēt pārbaudes kārtotāja rakstītprasmi un runātprasmi un vadīt runātprasmes daļu;
  • regulāri piedalīties vērtēšanas standartizācijas semināros;

Prasības vērtētājam:

  • vērtētājam ir augstākā izglītība baltu filoloģijā vai latviešu filoloģijā;
  • vērtētājs neveic valsts valodas inspektora pienākumus;
  • vērtētājs nav līgumattiecībās ar uzņēmējsabiedrībām, kas nodarbojas ar latviešu valodas mācīšanu personām, kurām nepieciešama valsts valodas prasme, lai veiktu profesionālos un amata pienākumus, saņemtu pastāvīgās uzturēšanās atļauju vai iegūtu Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu.

Iesniedzamie dokumenti:

  • dzīvesgājuma apraksts (CV), kas apliecina pretendenta atbilstību izvirzītajām prasībām un kurā norādīti kontakti saziņai;
  • izglītības dokumenta kopija, kas apliecina vērtētāja atbilstību izvirzītajām prasībām.

Pretendentu atlase notiks konkursa kārtībā.

Ar konkursa kārtā izvēlētajiem pretendentiem tiks slēgti uzņēmuma līgumi.

Dokumentus līdz 2022. gada 3. februārim iesniegt Valsts izglītības satura centrā ar norādi „Valsts valodas prasmes komisijas (vērtētājs) konkursam” vienā no veidiem:

  1. sūtīt elektroniskā dokumenta formā uz e-pasta adresi visc@visc.gov.lv;
  2. iesniegt personīgi Valsts izglītības satura centrā;
  3. pa pastu uz adresi Valsts izglītības satura centrs, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļa, Vaļņu iela 2, Rīga, LV–1050.

Papildu informācija iegūstama, rakstot uz e-pastu: anta.lazareva@visc.gov.lv