Vispārējā izglītība

Vispārējās izglītības pilnveidotajā mācību saturā mācību satura īstenošanas mērķis orientējas uz laimīga cilvēka veidošanos, un mācību procesā vienlīdz nozīmīgs ir gan intelektuālais aspekts, gan sociāli emocionālo prasmju attīstība. Tas iespējams mācību vidē, kura ir fiziski un emocionāli droša, kurā ir nodrošināta iespēja mācīt un mācīties no ikdienas norisēm un personīgās pieredzes un kurā visas iesaistītās puses apzinās, ka tikai sadarbojoties var sasniegt vislabākos rezultātus.
VISC īstenotā Erasmus + projekta ietvaros izstrādāta Rokasgrāmata: Metodiskie paņēmieni skolēnu sociāli emocionālo prasmju novērtēšanai skolā un instrumenti skolēnu sociāli emocionālo prasmju novērtēšanai.
Rokasgrāmata primāri ir paredzēta pamatskolu skolotājiem. Tajā iezīmēti galvenie principi, lai skolā sekmīgi īstenotu sociāli emocionālo mācīšanos, kā arī piedāvāti praktiski paņēmieni skolēnu sociāli emocionālās mācīšanās novērtēšanai, lai sekmētu un atbalstītu turpmāku tās attīstību.
Lai arī Rokasgrāmata primāri ir paredzēta pamatskolu skolotājiem, rekomendējam to savā darbā izmantot visiem skolotājiem, arī profesionālajā un neformālajā izglītībā, tai skaitā jaunatnes darbiniekiem, sporta treneriem, mākslas skolotājiem, kā arī citiem speciālistiem, kuri strādā ar bērniem un jauniešiem. Svarīgi, lai visiem, kuri strādā ar bērniem un jauniešiem, būtu vienota izpratne par sociālo un emocionālo attīstību, kā arī kopējas novērtēšanas prakses, kas sekmētu turpmāku mācīšanos.