Interešu izglītība Dejās
Mēs un deja 2022

Pēc gandrīz trīs gadu pārtraukuma VEF Kultūras pilī aizvadītajā piektdienā tika izdejots jau sešpadsmitais jaunrades deju konkurss “Mēs un deja”, kas pulcina Latvijas horeogrāfus, kuri veido dejas tieši bērnu un skolu jaunatnes deju kolektīviem.

Šā gada konkursam tika pieteiktas trīs dejas, kuras veidotas, balstoties latviešu tautas deju, rotaļu un rotaļdeju pūrā. Savukārt, 37 dejas tika piedāvātas konkursa otrajai daļai – latviešu skatuviskās dejas, kuras veidotas, izmantojot folkloras horeogrāfisko un muzikālo materiālu vai tā elementus. 

Deju pieteicēju vidū bija pieredzes bagāti horeogrāfi Baiba Rasma Šteina, Janīna Nurka, Dace Adviljone, Dagmāra Bārbale, Indra Ozoliņa, Gaida Ivanova, Santa Pastore, Evija Urbanoviča, Iveta Tomiņa, Guna Trukšāne, Ligita Irbīte, Iluta Mistre. Savu radošo devumu piedāvāja arī jaunās paaudzes horeogrāfi un deju skolotāji, kas apņēmīgi iekļaujas skatuviskās dejas horeogrāfu saimē un apliecina sevi kā radošus horeogrāfus – Lelde Krēsliņa, Jānis Kalniņš, Marta Helēna Vanaga Druvis Anusāns, Dāvis Ērglis, Laura Šumska, Inga Čakāne, Ilze Dzene, Kaspars Brauns, Elīna Kovaļevska, Daina Pelēce.

Konkursa vērtēšanas komisjas darbu vadīja Jānis Purviņš - horeogrāfs, Latvijas Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku un Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku virsvadītājs, Tautas deju ansambļa “Līgo” mākslinieciskais vadītājs. Vērtēšanas komisijas sastāvā tika iekļautas horeogrāfes Ilze Mažāne (Latvijas Skolu jaunatnes un vispārējo Dziesmu un Deju svētku virsvadītāja, Tautas deju ansambļu “Ritenītis” un “Mazais Ritenītis” vadītāja) un Rūta Lauce (Rīgas Teikas vidusskolas tautas deju kolektīva “Skabardzēni” mākslinieciskā vadītāja).

Šā gada konkursā tika atzīmētas un godalgotas sekojošas dejas:  

I daļa - Tautas deju, rotaļu, rotaļdeju apdares

Dzeltens manis kumeliņš

Janīnas Nurkas horeogrāfija

Valda Zilvera tautas mūzikas apdare

1.-2.

Veicināšana

Kumeliņi solīšiem

Elīnas Kovaļevskas horeogrāfija

Valda Zilvera tautas mūzikas apdare

3.-4.

Veicināšana

II daļa – Latviešu skatuviskās dejas, kuras veidotas,

izmantojot folkloras horeogrāfisko un muzikālo materiālu vai tā elementus

Viena gara turku pupa

Kaspara Brauna horeogrāfija

Rūtas Dūdumas tautas mūzikas apdare

Pirmsskola

I vieta

Trīs zirnīši vezumā

Santas Pastores horeogrāfija

Latviešu tautas dziesma Māra Vītola aranžējumā

Pirmsskola

II vieta

Eima bērni čigānos

Kaspara Brauna un Dagmāra Bārbales horeogrāfija

Latvijas mūsdienu tautas mūzikas grupas “Laiksne” mūzika

1.-2.

I vieta

Mana mīļa dieniņa

Leldes Krēsliņas horeogrāfija

Kaspara Vecvagara mūzika

1.-2.

III vieta

Āzīti manu

Gunas Trukšānes horeogrāfija

Tautas mūzika Kristīnes Kareles apdarē

3.-4.

I vieta

Dālderīši

Gunas Trukšānes horeogrāfija

Birutas Derumas mūzika

3.-4.

II vieta

Riti, riti, kamolīti

Jāņa Kalniņa horeogrāfija

Līgas Priedes mūzika

3.-4.

II vieta

Kur tad Tu?

Ilutas Mistres horeogrāfija

Tautas mūzika Katrīnas Dimantas apdarē

3.-4.

III vieta

Man lustīga dzīvošana

Gaidas Ivanovas horeogrāfija

Folkloras kopas “Ceiruleits” mūzika

3.-4.

III vieta

Smukā meitiņ’

Druvja Anusāna horeogrāfija

Folkloras kopas “Tarkšķi” mūzika

3.-4.

III vieta

Leijerkastnieks

Kaspara Brauna horeogrāfija

Folkloras kopas “Tarkšķi” tautas mūzikas apdare

3.-4.

Veicināšana

Sasaskrēja ciema gani

Martas Helēnas Vanagas horeogrāfija

Tautas mūzika Kristīnes Kareles apdarē

5.-6.

I vieta

Es darbiņu padarīju

Jāņa Kalniņa horeogrāfija

Līgas Priedes mūzika

5.-6.

II vieta

Meitas puišus apsūdzēja

Dāvja Ērgļa horeogrāfija

Tautas mūzika Kristīnes Kareles apdarē

5.-6.

II vieta

Leijerkastnieks

Dāvja Ērgļa horeogrāfija

Tautas mūzika Kristīnes Kareles apdarē

5.-6.

III vieta

Kaladū

Kaspara Brauna horeogrāfija

Folkloras grupas “Laimas muzykanti” mūzika

7.-9.

I vieta

Čigānosi laizdamās

Kaspara Brauna un Dagmāra Bārbales horeogrāfija

Latvijas mūsdienu tautas mūzikas grupas “Laiksne” mūzika

7.-9.

II vieta

Laimas meitas

Ingas Čakānes horeogrāfija

Imanta Kalniņa mūzika

7.-9.

III vieta

Es iestādu turku pup’

Jāņa Kalniņa horeogrāfija

Raimonda Paula mūzika

10.-12.

II vieta

Godalgotās horeogrāfijas tiks iekļautas jaunrades deju krājumā 2023.gadā, kas būs papildinājums Latvijas deju kolektīvu repertuāram.

Paldies visiem deju kolektīviem par radošo darbu, atzīstamu māksliniecisko sniegumu un augstu skatuves kultūru, kas tika demonstrēta konkursā. Konkursā horegrāfu radošās idejas izdejoja Tautas deju ansamblis “Zelta Sietiņš”, A.Daņiļēviča deju skola “Dzirnas”, deju kolektīvi “Tūdaliņš”, “Teiksmiņa”, “Dancītis”, “Āģītis” un “Zvirbulēni” (Rīga), “Vēja zirdziņš” (Jelgava), “Pūpolītis” (Lielvārde), “Vizbulīte” (Sigulda), “Mārdadzīši” (Mārupe), “Viznīts” un “Pīlādzītis” (Ogre), “Ķekaviņa” un “Šeku Reku” (Ķekava), “Gaida” (Preiļi), “Mēmelīte” (Bauska).