Valsts valodas prasmes pārbaude

Informējam, ka saskaņā ar grozījumiem MK 2009.gada 7.jūlija noteikumu Nr.733 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi” ir izmaiņas valsts valodas prasmes pārbaudes norisē.
Sākot ar 2019.gada 8.jūniju, valsts valodas prasmes pārbaudes rakstveida daļas laiks A (pamata) līmenim ir 90 minūtes, B (vidējam) un C (augstākajam) – 120 minūtes.