Valsts valodas prasmes pārbaude
VVPP reģistrēšanās

Lai nodrošinātu valsts valodas prasmes pārbaudes norisi Krievijas Federācijas (turpmāk-KF) pilsoņiem, ir izstrādāta atsevišķa kārtība, kā un kad pretedenti reģistrēsies pārbaudījumam.

Ņemot vērā potenciālo kārtotāju skaitu, reģistrēšanās pārbaudījumam KF pilsoņiem plānota laika posmā no 1. februāra līdz 24. martam, savukārt pārbaudes norise plānota no 11. aprīļa līdz 31. jūlijam Rīgā, Daugavpilī un Liepājā. 

No 2023. gada 1. februāra līdz 24. martam personas varēs reģistrēties (iesniegt iesniegumu):

Lai reģistrētos valsts valodas prasmes pārbaudei: 

Veidlapa pieejama Valsts izglītības satura centra mājaslapā. Fails lejupielādei pieejams šeit: [DOC] [PDF]

 • Iesniegumā NAV JĀNORĀDA konkrēta pārbaudes adrese un laiks.
 • Varat norādīt pilsētu, kurā gribat kārtot pārbaudi – Liepājā, Rīgā vai Daugavpilī.
 • Vēstulē PA PASTU
  • Adrese: Valsts izglītības satura centrs, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļa, Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050.
  • Pasta zīmogs ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms 2023. gada 24. marta.​​​​​​
 • Elektroniskā dokumenta formā, parakstītu AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
 • PERSONĪGI, savu ierašanos piesakot telefoniski

Ja jūs iesniegumu vēlaties iesniegt PERSONĪGI, veiciet šādus soļus

 1. Zvaniet uz tālruņa numuru pilsētā, kurā gribat kārtot pārbaudi: NO 1. FEBRUĀRA līdz 24. MARTAM
  • Rīga – 63771891
  • Daugavpils – 63771892
  • Liepāja – 63771893
 2. Saskaņojiet ierašanās laiku un vietu.
 3. Ierodieties klātienē noteiktajā laikā.
 4. Aizpildiet iesnieguma veidlapu pirms ierašanās klātienē.
 1. Zvaniet uz tālruņa numuru pilsētā, kurā gribat kārtot pārbaudi: NO 1. FEBRUĀRA līdz 24. MARTAM
  • Rīga – 63771891
  • Daugavpils – 63771892
  • Liepāja – 63771893
 2. Saskaņojiet ierašanās laiku un vietu.
 3. Ierodieties klātienē noteiktajā laikā.
 4. Aizpildiet iesnieguma veidlapu pirms ierašanās klātienē
 • Rīgā, Strūgu ielā 4

No 1. februāra līdz 24. martam.

Darba dienās: 9.00–12.30, 13.00–17.00

 

 

 • Daugavpilī, Saules ielā 38

7. martā 9.00–17.00

8. martā 9.00–15.00

20. martā 11.00–17.00

21. martā 9.00–17.00

22. martā 9.00–14.00

 

 • Liepājā, Lielā ielā 14

16. martā 11.00–17.00

17. martā 9.00–14.00

 

 • Reģistrējoties pārbaudei, jums piešķirs unikālo kodu,
 • sākot ar 27. martu, VISC tīmekļvietnē būs informācija par konkrētu pārbaudes laiku un vietu,
 • pēc unikālā koda VISC tīmekļvietnē varēsiet atrast savu pārbaudes laiku un vietu, 
 • ja nevarat atrast informāciju VISC tīmekļvietnē, zvaniet uz tālruņa numuriem: 67281232; 67814480; 60001613.

Lai labāk sagatavotos pārbaudei, VISC tīmekļvietnē atrodama pārbaudes programma katram no sešiem valodas prasmes līmeņiem un pakāpēm. Programmā ir formulētas prasības un uzdevumu paraugi katram līmenim un pakāpei.

Ja persona nenokārto pārbaudi nepieciešamajā valsts valodas līmenī un pakāpē (A2), tā reģistrējas pārbaudei atkārtoti. Pārbaudi atkārtoti var kārtot ne agrāk kā vienu mēnesi pēc iepriekšējā lēmuma saņemšanas.

Par valsts valodas prasmes pārbaudi jāmaksā valsts nodeva 52 eiro apmērā. Nodevu maksā persona, kura nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis.

Valsts nodevu nemaksā personas, kas atbilst Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteiktam Ukrainas civiliedzīvotāju statusam. Tāpat no valsts nodevas samaksas ir atbrīvoti tie trešo valstu pilsoņi, kuriem Latvijas Republikā piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss. Ierodoties uz pārbaudi, personai būs jāuzrāda dokuments, kas apliecina šo statusu. Ja tiek konstatēts, ka persona neuzrāda minēto dokumentu un valsts nodevu nav samaksājusi, tad norises vadītājam ir tiesības neļaut kārtot pārbaudi.

Plānots, ka regulārās valsts valodas prasmes pārbaudes bezdarbniekiem, darba meklētājiem, Ukrainas civiliedzīvotājiem un citiem interesentiem atsāksies 2023. gada februāra otrajā pusē.