Ilustratīvs attēls

Šodien, 24. maijā, ar pārbaudījumu svešvalodās, pamatskolas skolēniem sākas noslēguma pārbaudījumu sesija.

Šis ir pirmais mācību gads, kad visi skolēni gan pamata, gan vidējās izglītības posmā kārto eksāmenus atbilstoši jaunajam mācību saturam un pirmo reizi šajā mācību gadā noslēguma pārbaudījumi 9. klases skolēniem tiks vērtēti centralizēti.

Svešvalodu eksāmens pārbauda skolēnu spēju saprast un lietot literāro valodu, runājot un rakstot par sev zināmām tēmām, ar kurām saskaras personiskajā, mācību un sabiedriskajā jomā.

Atbilstoši sasniedzamajiem rezultātiem valodu mācību jomā, beidzot 9. klasi, skolēns spēj saprast svarīgāko skaidros izteikumos literārā valodā par zināmiem tematiem tekstos, kas saistīti ar darbu, skolu, brīvo laiku. Spēj gandrīz vienmēr tikt galā situācijās, kādas var rasties, ceļojot pa vietām, kur runā apgūstamajā valodā. Spēj izveidot vienkāršu, saistītu tekstu par tuviem vai personīgi interesējošiem tematiem. Spēj aprakstīt pieredzēto, notikumus, sapņus, cerības un centienus, īsi pamatot un paskaidrot savus uzskatus, plānus (valodas apguves līmenis B1)”. Attiecīgi eksāmena saturs izstrādāts atbilstoši standartā plānoto skolēna SR grupām, beidzot 9. klasi, saskaņojot tās ar Eiropas kopīgo pamatnostādņu valodas B1 līmeņa aprakstiem. Eksāmena saturs iekļauj saziņas uzdevumus, kurus var veikt valodas lietotājs B1 līmenī, iesaistoties valodas komunikatīvajās darbībās un lietojot atbilstošas saziņas stratēģijas.

Valsts pārbaudes darbi 9. klases skolēniem turpināsies ar latviešu valodas eksāmenu 29. maijā un matemātikas eksāmenu – 6. jūnijā. Eksāmenus kopumā kārtos ap 22 000 skolēnu.

Eksāmenu sertifikāti visiem skolēniem šajā mācību gadā pirmo reizi būs pieejami elektroniskā formātā. Sertifikāti par pamatizglītību – 21. jūnijā. Tiem skolēniem, kuri pārbaudījumus kārtos papildtermiņā, sertifikāti būs pieejami 30. jūnijā