tiek izsniegti sertifikāti papildtermiņu eksāmenu kārtotājiem

6.jūlijā tiek izsniegti centralizēto eksāmenu sertifikāti tiem jauniešiem, kuri papildtermiņā kārtoja centralizētos eksāmenus par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi. Šogad, lai saņemtu atestātu par vidējo izglītību, skolēniem bija jākārto latviešu valodas, matemātikas un pēc izvēles vienas svešvalodas eksāmens.

Papildtermiņu eksāmenos lielākais kārtotāju skaits šogad bija angļu valodas eksāmenā, to kārtoja 447 skolēni. 427 skolēni papiltermiņā kārtoja matemātikas eksāmenu, savukārt 381 skolēns - latviešu valodas eksāmenu.

Ja skolēnu neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais vērtējums, mēneša laikā pēc sertifikāta izsniegšanas skolēnam ir tiesības rakstīt iesniegumu [PDF], kas adresēts VISC, ar lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu. Iesniegums ir jāaizpilda un jāparaksta. Iesniegumam obligāti jāpievieno izsniegtā sertifikāta kopija.


VISC tiek izveidota īpaša apelācijas komisija, kas mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas izskata to un pārskata vērtējumu eksāmenā, lai pieņemtu lēmumu atstāt esošo vērtējumu vai mainīt to.

No 14. jūnija līdz 4.jūlijam 12.klases skolēniem, kuriem objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējas ierasties uz eksāmenu kārtošanu pamattermiņā, tika noteikts centralizēto eksāmenu kārtošanas papildtermiņš.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, šajā mācību gadā vispārējo vidējo izglītību skolēni varēja iegūt, nokārtojot trīs obligātos centralizētos eksāmenus - svešvalodā, latviešu valodā un matemātikā, bet izvēles eksāmenu kārtošana nebija obligāta. Lai iegūtu apliecinājumu par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, obligātos eksāmenus kopumā kārtoja ap 15 000 skolēnu.