Mācību priekšmetu olimpiādes 2022./2023.mācību gadā

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes

Mācību priekšmets Klase Olimpiādes norises laiks
2.posms
novados/pilsētās/
novadu apvienībās
3.posms
valsts olimpiāde
Angļu valoda 10.-12. 03.11.2022. 

15.12.2022. - I kārta  

10.02.2023. -  II kārta
Bioloģija 9.-12. 30.11.2022. 25.-27.01.2023.
Ekonomika 10.-12. 23.01.2023. 23.02.2023.
Filozofija 11.-12. 01.12.2022. 20.02.2023.
Fizika 9.-12. 20.01.2023. 23. - 24.03.2023.
Franču valoda 8.-12. 18.01.2023. 11.03.2023.
Ģeogrāfija 10.-12. 07.02.2023. 13.-14.04.2023.
Informātika (programmēšana) 8.-12. 16.01.2023. 01. - 03.03.2023.
Ķīmija 9.-12. 12.01.2023. 07. - 09.03.2023.
Latviešu valoda un literatūra 8.-9. 09.02.2023.  18.04.2023.
Latviešu valoda un literatūra 11.-12. 01.02.2023. 03.04.2023.
Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmu) 7.-8. 01.11.2022.

02.12.2022. – I kārta 

10.01.2023. – II kārta
Matemātika 9.-12. 03.02.2023. 06.04.2023.
Vācu valoda 10.-12. 05.12.2022.

13.01.2023. – I kārta 

17.02.2023. – II kārta
Vēsture 9. 09.12.2022. 14.02.2023.
Vēsture 10.-12. 09.12.2022. 13.02.2023.

Sadarbības partneru mācību priekšmetu olimpiādes 

Mācību priekšmets Klase Olimpiādes norises laiks
Vācu valoda 8.kl. 12.04.2023.
Matemātika 5. - 8.kl. 10.03.2023.
Latvijas atklātā fizikas olimpiāde 9. - 12. kl. 12.02.2023.