Mācību priekšmetu olimpiādes 2023./2024.mācību gadā

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes

Mācību priekšmets Klase Olimpiādes norises laiks
2.posms
novados/pilsētās/
novadu apvienībās
3.posms
valsts olimpiāde
Angļu valoda

4. - 6.

09.11.2023. 

14.12.2023. – I kārta
09.02.2024. – II kārta

7. - 9. 08.11.2023. 
10. - 12. 07.11.2023.
Bioloģija 9.-12. 30.11.2023.  24.-26.01.2024.
Ekonomika 10.-12. 22.01.2024.  22.02.2024. 
Filozofija 11.-12. 01.12.2023.  20.02.2024. 
Fizika 9.-12. 19.01.2024.  21.-22.03.2023. 
Franču valoda 8.-12. 17.01.2024.  19.03.2024. 
Ģeogrāfija 10.-12. 06.02.2024.  11.-12.04.2024. 
Informātika (programmēšana) 8.-12. 15.01.2024.  28.02.-01.03.2024. 
Krievu valoda 10. - 12. 23.11.2023.  09.01.2024. 
Ķīmija 9. - 12. 11.01.2024. 05.-07.03.2024. 
Latviešu valoda un literatūra 5. - 6. 05.02.2024.  15.04.2024. 
8. - 9. 08.02.2024.  09.04.2024. 
11. - 12. 31.01.2024.  26.03.2024. 
Matemātika 9.-12. 02.02.2024.  27.03.2024. 
Politika un tiesības 10. - 12. 15.11.2023.  30.01.2024. 
Vācu valoda 10.-12. 04.12.2023. 

12.01.2024. – I kārta
16.02.2024. – II kārta

Vēsture 9. 08.12.2023.  14.02.2024. 
10.-12. 13.02.2024. 

Atklātās olimpiādes

Olimpiāde

Klase

Norises laiks

Latvijas un novadu mācības atklātā olimpiāde

4.–6. klašu skolēni (līdz 14 gadiem)

17.11.2023. novadu posms

01.02.2024. valsts posms

7.–9. klašu skolēni (15 līdz 17 gadi)

10.–12.klašu skolēni un ārzemju studenti (18 gadi un vecāki)

Krievu valodas (svešvalodas) 25. olimpiāde 8.–9. klašu izglītojamajiem

8.–9.klašu izglītojamie trijos valodas prasmju līmeņos

23.11.2023. novadu posms

09.01.2024. valsts posms

Latvijas 49. atklātā fizikas olimpiāde

9.–12.klašu izglītojamie

18.02.2024.

Matemātikas 74.olimpiāde 5.–8.klašu izglītojamajiem

5.–8. klašu izglītojamie

08.03.2024.

Vācu valodas 53. olimpiāde 8.klases izglītojamiem

8. klašu izglītojamie

08.04.2024.

Franču valodas 54. olimpiāde 8.–9. klašu izglītojamajiem

8.–9.klašu izglītojamie divos valodas prasmju līmeņos

23.02.2024. novadu posms

20.03.2024. valsts posms

25. atklātā Latvijas skolu tehnoloģiju un dizaina olimpiāde „Ezītis miglā” 6.12. klašu izglītojamie 04.04.2024.
Fizikas komandu olimpiāde 8.-12. klašu izglītojamie 03.03.2024.
23. atklātā latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures olimpiāde 10.-12. klašu izglītojamie 27.04.2024.
52. astronomijas atklātā olimpiāde 8.–12. klases izglītojamie

09.04.2024. novadu posms

13.04.2024. valsts posms
Atklātā olimpiāde - konkurss "Uzdrīksties! Domā! Radi!" 4.–5. klases izglītojamie

01.03.2024. - 12.03.2024. pieteikšanās

Līdz 05.04.2024. 1. kārta

10.05.2024. 2. (fināla) kārta
Atklātā ekonomikas olimpiāde 10.-12. klašu skolēni 08.03.2024.