Mācību priekšmetu olimpiādes 2023./2024.mācību gadā

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes

Mācību priekšmets Klase Olimpiādes norises laiks
2.posms
novados/pilsētās/
novadu apvienībās
3.posms
valsts olimpiāde
Angļu valoda

4. - 6.

09.11.2023. 

14.12.2023. – I kārta
09.02.2024. – II kārta

7. - 9. 08.11.2023. 
10. - 12. 07.11.2023.
Bioloģija 9.-12. 30.11.2023.  24.-26.01.2024.
Ekonomika 10.-12. 22.01.2024.  22.02.2024. 
Filozofija 11.-12. 01.12.2023.  20.02.2024. 
Fizika 9.-12. 19.01.2024.  21.-22.03.2023. 
Franču valoda 8.-12. 17.01.2024.  19.03.2024. 
Ģeogrāfija 10.-12. 06.02.2024.  11.-12.04.2024. 
Informātika (programmēšana) 8.-12. 15.01.2024.  28.02.-01.03.2024. 
Krievu valoda 10. - 12. 23.11.2023.  09.01.2024. 
Ķīmija 9. - 12. 11.01.2024. 05.-07.03.2024. 
Latviešu valoda un literatūra 5. - 6. 05.02.2024.  15.04.2024. 
8. - 9. 08.02.2024.  09.04.2024. 
11. - 12. 31.01.2024.  26.03.2024. 
Matemātika 9.-12. 02.02.2024.  27.03.2024. 
Politika un tiesības 10. - 12. 15.11.2023.  30.01.2024. 
Vācu valoda 10.-12. 04.12.2023. 

12.01.2024. – I kārta
16.02.2024. – II kārta

Vēsture 9. 08.12.2023.  14.02.2024. 
10.-12. 13.02.2024.