Šajā sadaļā ievietoti valsts olimpiāžu žūrijas komisijas lēmumi, Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumi par olimpiādes uzvarētāju un viņu pedagogu apbalvošanu, valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu apkopojumi, statistika un starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti, kuri ir sakārtoti pa mācību gadiem.