2021.gads

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums,
rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
30.09.2021. Sk. nolikumā Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju norises #dziediundejo2021 Kokļu mūzikas koncerts “Es varēju lielīties!”   Dita Pfeifere, tālr.29134512, e-pasts: projektiem.dita@gmail.com
16.08.-24.08.2021. Novados un Rīgā Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju norises #dziediundejo2021 Tautas mūzikas video koncertstāsts „Līdz pašām debesīm”   VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite, tālr.67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv
2021.g. septembrī un oktobrī Rīgā Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju norises #dziediundejo2021 koru koncerts "Dziesmu koks"   Vecākā referente Rita Platpere, tālr.60001623, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
Līdz 2021.g. oktobrim Koncerti 30.07. Alūksnē, 20.08. Daugavpilī un 21.08. Ogrē Pūtēju orķestru koncerts "Skaņu rota Latvijai"   Vecākais referents Egils Šķetris, tālr.60001624,e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
No 2021.g. jūlija līdz oktobrim Novados un Rīgā Simfoniskās mūzikas koncerts "Simfoniskie rotājumi"   Vecākais referents Egils Šķetris, tālr.60001624,e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv

2020.gads

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums,
rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
28.03.-05.04.2020. Sk. nolikumā Kokļu mūzikas koncerta repertuāra apguves skates   Dita Pfeifere, mob.t. 29134512, e-pasts: dita.pfeifere@lkk.gov.lv
2020.g. martā (2.kārta);
06.06.2020. (3.kārta)
Kultūrvēsturiskajos novados un Rīgā Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2020" Rezultāti [PDF] VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite, tālr.67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv
04.07.2020. (fināls) Novados un Rīgā Koru koncerta “Dziesmubērns” repertuāra apguves un svētku dalībnieku atlases konkurss un kopmēģinājumi   Vecākā referente Rita Platpere, tālr.60001623, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
04.07.-10.07.2020. (dalība koncertos Vērmanes dārzā) Novados un Rīgā Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss „No baroka līdz rokam” Rezultāti [PDF] Vecākais referents Egils Šķetris, tālr.60001624,e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
06.07.2020. Rīgā Latvijas izglītības iestāžu simfonisko orķestru koncerts “Simfoniskie rotājumi”   Vecākais referents Egils Šķetris, tālr.60001624,e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
10.07.2020. (defile) Kultūrvēsturiskajos novados un Rīgā Pūtēju orķestru kopmēģinājumi, konkurss un koncerts “Skaņu rota Latvijai”   Vecākais referents Egils Šķetris, tālr.60001624,e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv

2019.gads

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
23.01.-31.01.2019. (2.posms) Kultūrvēsturiskajos novados Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības skolu jaunatnei "Lakstīgala 2019"   Vecākā referente Rita Platpere, tālr.60001623, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
2019.g. martā (2.kārta) Kultūrvēsturiskajos novados Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2019"   VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite, tālr.67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv
23.-24.03.2019. (finālkonkursi) Rīga Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss "No baroka līdz rokam"   Vecākais referents Egils Šķetris, tālr.60001624,e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
03.04.-26.04.2019. Kultūrvēsturiskajos novados Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem   Vecākā referente Rita Platpere, tālr.60001623, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
26.04.2019. Limbaži II Latvijas izglītības iestāžu Tautas mūzikas festivāls   VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite, tālr.67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv
04.05.2019. (Defile finālkonkurss un pūtēju orķestru koncerts) Rīga Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru vēsturisko novadu skates un XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru modelēšanas koncerti   Vecākais referents Egils Šķetris, tālr.60001624, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv

2018.gads

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
01.06.2018. Cēsīs X Latvijas zēnu koru salidojums "Puikas var!"   Vecākā referente Rita Platpere, tālr.67350811, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
04.05.2018. (Defile finālkonkurss) Rīga Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru skates   Vecākais referents Egils Šķetris, tālr.67350811, fakss 67226535, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
05.-13.04.2018. (2.kārta) Kultūrvēsturiskajos novados Latvijas vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 5.-9.klašu, 5.-12.klašu koru konkurss "Dziesmai būt!" un laureātu koncerts   Vecākā referente Rita Platpere, tālr.67350811, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
08.04.2018. Rīga II Latvijas izglītības iestāžu simfonisko orķestru, kamerorķestru un stīgu orķestru festivāls - konkurss   Vecākais referents Egils Šķetris, tālr.67350811, fakss 67226535, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
24.03. un 28.03.2018. (finālkonkursi) Rīga Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss "No baroka līdz rokam"   Vecākais referents Egils Šķetris, tālr.67350811, fakss 67226535, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
09.03.2018. (3.posms) Rīga Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības "Lakstīgala 2018"   Vecākā referente Rita Platpere, tālr.67350811, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
01.-08.03.2018. (2.kārta) Kultūrvēsturiskajos novados Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2018"   VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite, tālr.67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv

2017.gads

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
20.05.2017. Valmiera Latvijas skolu jaukto koru salidojums "Kalniem pāri"   Vecākā referente Rita Platpere, tālr.67350811, mob.29477531, fakss 67226535, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
26. un 29.04.2017. (finalkonkurss) Rīga Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojums   Vecākais referents Egils Šķetris, tālr. 67350811, fakss 67226535, e-pasts egils.sketris@visc.gov.lv
22.04.2017. (finalkonkurss) Rīga Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2017"   Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite, tālr.67350811, fakss 67226535, e-pasts antra.strikaite@visc.gov.lv
30.03.-01.04.2017. (finalkonkurss) Rīga Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss "No baroka līdz rokam"  

Vecākais referents Egils Šķetris, tālr. 67350811, fakss 67226535, e-pasts egils.sketris@visc.gov.lv

02.02.-10.02.2017. (2.posms) Vēsturiskie novadi Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības "Lakstīgala 2017"   Vecākā referente Rita Platpere, tālr.67350811, mob.29477531, fakss 67226535, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv