Price
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Fiziska persona

Klātienē

Pakalpojums tiek sniegts valsts valodas apguves kursu organizētājiem un pedagogiem. Kursa klausītāji tiek informēti par pārbaudes kārtību, uzdevumu veidiem u.c. ar pārbaudes kārtošanu saistītiem jautājumiem.

Procesa Apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Persona sūta pieprasījumu e-pasta vēstulē Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļai un saskaņo eventuālo kursa norises laiku

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pēdējā kursu nodarbībā tiek izsniegta izziņa par kursu programmas noklausīšanos