Price
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Fiziska persona

Klātienē

Ja interešu izglītības pedagogs/audzināšanas darba speciālists vēlas pilnveidot savu profesionālo kompetenci noteiktā interešu izglītības jomā/audzināšanas darba jautājumos, viņš apmeklē profesionālās kompetences pilnveides kursu programmu un saņem apliecību par noteiktu stundu apjoma programmas apguvi. Šis ir maksas pakalpojums. Gadījumos, kad kursu norisei tiek piesaistīti finanšu līdzekļi no citiem finanšu avotiem, pakalpojums var būt bezmaksas.

Procesa Apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    VISC mājalapā: visc.gov.lv pirms kursu uzsākšanas atrodama informācija par kursu programmas tēmu, stundu skaitu, pieteikšanās kārtību, norises laiku un vietu, samaksu, ja tāda paredzēta saskaņā ar VISC maksas pakalpojumu cenrādi.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Kursu nodarbību pēdējā dienā tiek izsniegta apliecība par kursu programmmas apguvi