Par valsts valodas prasmes pārbaudi rakstiet uz e-pastu: vvpp@visc.gov.lv

vai

zvaniet uz tālruni: 67281232; 67814480; 60001613

2022. gada 24. septembrī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kas paredz to, ka Krievijas Federācijas pilsoņiem, kas pirms citas valsts pilsonības saņemšanas bijuši Latvijas pilsoņi vai Latvijas nepilsoņi un uzturas Latvijā ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju, kas saņemta saistībā ar Imigrācijas likuma 24.panta pirmās daļas 8.punktu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē līdz 2023. gada 1. septembrim jāiesniedz dokuments, kas apliecina nokārtotu valsts valodas zināšanu pārbaudi vismaz pamata līmeņa 2. pakāpē (A2).

Reģistrēšanās pārbaudei: https://www.visc.gov.lv/lv/registresanas-parbaudei

VVPP limeni ikona

 

Valodas prasmes līmeņi un pakāpes

 

Uzdevuma paraugi, katra līmeņa,  pakāpes prasības un vērtēšanas kritēriji – PĀRBAUDES DARBU PROGRAMMĀS

VVPP līmeņi

Pārbaudes noteikumi

  • Sākot pārbaudi, pārbaudes norises vadītājs iepazīstina personu ar pārbaudes norises noteikumiem:
  • pārbaude jākārto patstāvīgi, bez citu personu palīdzības un neizmantojot palīgmateriālus;
  • pārbaudē drīkst izmantot tikai komisijas izsniegtos un informācijas sistēmā ievietotos pārbaudes materiālus;
  • aizliegts traucēt pārbaudes norisi, tostarp citas personas;
  • uzdevumu izpildi katrā pārbaudes daļā vērtē tikai tad, ja persona ir kārtojusi visas pārbaudes daļas.

Ja persona pārbaudes laikā neievēro pārbaudes norises noteikumus, pārbaudes norises vadītājs sastāda aktu par izdarīto pārkāpumu un izraida personu no pārbaudes telpas. Šādā gadījumā personas sniegumu nevērtē.

Pārbaudes rezultāts

Lēmums par pārbaudes rezultātu tiek sagatavots 7. darba dienā.

Pārbaudes rezultātu var apstrīdēt, iesniedzot apstrīdēšanas iesniegumu [iesnieguma veidlapa]