Par valsts valodas prasmes pārbaudi rakstiet uz e-pastu: vvpp@visc.gov.lv

vai

zvaniet uz tālruni: 67281232; 67814480; 60001613

2022. gada 24. septembrī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kas paredz to, ka Krievijas Federācijas pilsoņiem, kas pirms citas valsts pilsonības saņemšanas bijuši Latvijas pilsoņi vai Latvijas nepilsoņi un uzturas Latvijā ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju, kas saņemta saistībā ar Imigrācijas likuma 24.panta pirmās daļas 8.punktu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē līdz 2023. gada 1. septembrim jāiesniedz dokuments, kas apliecina nokārtotu valsts valodas zināšanu pārbaudi vismaz pamata līmeņa 2. pakāpē (A2).

Reģistrēšanās pārbaudei: https://www.visc.gov.lv/lv/registresanas-parbaudei

Valsts valodas prasmes pārbaudes uzdevums ir novērtēt personas valsts (latviešu) valodas prasmes līmeni.

Valsts valodas prasmes pārbaude ir jākārto personām, kuram nepieciešama valsts valodas prasmes apliecība:

  • darba vajadzībām,
  • pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai,
  • Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai.

Valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību nosaka 2009.gada 7.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi".

Persona ir tiesīga pretendēt uz pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanu vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanu, ja ir apguvusi valsts valodu vismaz pamata līmeņa 2.pakāpē (A2).

NB! Laikposmā no 1992. gada 1. janvāra līdz 2001. gada 31. janvārim izsniegtās valsts valodas prasmes apliecības ir derīgas tikai amata un profesionālo pienākumu veikšanai, un, ja apliecība personai nepieciešama tikai šādam mērķim, valsts valodas prasmi atkārtoti nepārbauda, izņemot gadījumus, ja Valsts valodas centrs ir konstatējis, ka izglītības iestādes vadītāja vai pedagoga valsts valodas zināšanas neatbilst valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei, kāda nepieciešama viņa profesionālo un amata pienākumu veikšanai.

Pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai derīgas apliecības, kas izdotas, sākot ar 2001.gada 1.februāri.

Valsts valodas prasmes pārbaudi nodrošina Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Valsts izglītības satura centra (VISC) Valsts valodas pārbaudes nodaļa.

Valsts valodas prasmi pārbauda valsts valodas prasmes pārbaudes komisija.

Kontaktinformācija:
Pasta adrese: Vaļņu iela 2 (711. kabinets), Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67281232; 67814480; 60001615