Pārbaudes daļas

attēls

Rakstveida daļa (klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas testu aizpildīšana)

 • pamata līmenim (A) – 90 minūtes;
 • vidējam un augstākajam (B un C) – 120 minūtes.

Mutvārdu daļa (intervija un runas uzdevumi)

 • 10–15 minūtes katrai personai.

Valodas prasmes novērtēšana

attēls

Pārbaude ir sekmīgi nokārtota, ja kopā visās prasmēs saņemti vismaz 50 punkti (50%).
Katrā prasmē jāiegūst vismaz 5 punkti (20%).

 • 1.pakāpe – 50% līdz 74,99%
 • 2.pakāpe – 75 % līdz 100%

 
Kas jāprot valsts valodas prasmes pārbaudē

  Valsts valodas prasmes pārbaudes uzdevumu paraugi

  Pamata (A) līmenis

  Vidējais (B) līmenis

   Augstākais (C) līmenis

    Pārbaudes uzdevumu tematika

     Papildu materiāli latviešu valodas apguvei un valodas prasmes attīstībai

     Uzdevumi, lai labāk sagatavotos pārbaudei

     Pamata (A) līmenim:

      Papildu materiāli internetā