Pārbaudes daļas

attēls

Rakstveida daļa (klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas testu aizpildīšana)

 • pamata līmenim (A) – 90 minūtes;
 • vidējam un augstākajam (B un C) – 120 minūtes.

Mutvārdu daļa (intervija un runas uzdevumi)

 • 10–15 minūtes katrai personai.

Valodas prasmes novērtēšana

attēls

Pārbaude ir sekmīgi nokārtota, ja kopā visās prasmēs saņemti vismaz 50 punkti (50%).
Katrā prasmē jāiegūst vismaz 5 punkti (20%).

 • 1.pakāpe – 50% līdz 74,99%
 • 2.pakāpe – 75 % līdz 100%

 
Kas jāprot valsts valodas prasmes pārbaudē

  Valsts valodas prasmes pārbaudes uzdevumu paraugi

  Pamata (A) līmenis

  Vidējais (B) līmenis

   • audioieraksts [MP3]

   Augstākais (C) līmenis

    • audioieraksts [MP3]

    Pārbaudes uzdevumu tematika

     Papildu materiāli latviešu valodas apguvei un valodas prasmes attīstībai

     Uzdevumi, lai labāk sagatavotos pārbaudei

     Pamata (A) līmenim:

      Papildu materiāli internetā