Valsts valodas prasmes pārbaude ir latviešu valodas kā svešvalodas pārbaude trīs līmeņos. Lai labāk sagatavotos pārbaudei, šeit jūs varat atrast informāciju par tās norisi, kā arī uzdevumu paraugus katram līmenim.

Valsts valodas prasmes līmeņi un pakāpes ir noteiktas 2009.gada 7.jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi".

Papildu materiāli latviešu valodas apguvei A (pamata) līmenim

Vingrinājumi izpildīšanai papīra formā (PDF)

Pašpārbaudes vingrinājumi izpildīšanai tiešsaistē

Papildu materiāli internetā