Informācija par ESF projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros organizētajiem profesionālās pilnveides pasākumiem publicēta projekta sadaļā.

  • ESF projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" (Nr.8.5.3.0/16/I/001)