Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi aktīvi iesaistījušas Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā, nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanā un pilnveidē. Vairāku gadu garumā jaunieši tradicionāli īstenojuši savus Amatnieku svētkus. X Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 2010.gadā pasākumā "Amatnieku svētki 2010" Vērmanes dārzā (462 dalībnieki no 51 kolektīva) viņi skatītājus iepriecināja ar dejām, dziesmām, sava aroda prasmēm un meistarstiķiem. Turpinot aizsākto, katru mācību gadu notiek dažādi kultūrizglītības projekti izglītības iestādēs, reģionos, valstī, pulcējot arvien vairāk dalībnieku. Tā 2011.gadā Jelgavā tika nosvinēta Amatnieku svētku desmitgade ar 1750 dalībniekiem, 2013.gadā profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu radošais pasākums "Vārdi un darbi, kas vieno..." kulmināciju sasniedza noslēguma sarīkojumā Balvos, kurā piedalījās ap 900 jauniešu no 26 Latvijas profesionālās izglītības iestādēm, lai, kopā sanākot, sveiktu Latviju 95.gadu jubilejā. Kopumā projektā reģionālajos pasākumos iesaistījās 1600 audzēkņu. Gatavojoties XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2015.gadā, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem 2013./2014.mācību gadā tika organizēts radošais pasākums "Dabas ritums", kas veltīts dabas un gadskārtu ritam, ņemot vērā lokālās tradīcijas un mūsdienu kultūras kontekstus. Kultūrizglītības projektos piedalās tautas deju, mūsdienu deju, koru, vokālo un vokāli instrumentālo ansambļu, teātru, pūtēju orķestru kolektīvi, skatuves runas pulciņu dalībnieki, kā arī jaunieši, kuri radoši prezentē savu profesiju.

Datums un laiks Norises vieta Pasākums Atbildīgais
16.04.-28.04.2020. (2.posms) Kultūrvēsturiskajos novados (2.posms) Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu radošais pasākums "Radi, rādi, raidi! 2020"
Nolikums [DOC]
VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Monika Daļecka, tālr.67350813, mob.tālr.29828035, e-pasts: monika.dalecka@visc.gov.lv

Sadaļas arhīvs