2018.gads

05.03.2018. Z.Šlegelmilha.
Profesionālās kompetences pilnveides konference profesionālās izglītības iestāžu latviešu valodas un vēstures skolotājiem

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums sadarbībā ar VISC, Latviešu valodas aģentūru un UNESCO Latvija ASP š.g. 15. un 16.martā organizē profesionālās kompetences pilnveides konferenci profesionālās izglītības iestāžu latviešu valodas un vēstures skolotājiem.
>> Konferences darba kārtība tehnikuma vietnē
>> Pieteikuma anketa tehnikuma vietnē

 
2017.gads

16.10.2017. R.Gintaute-Marihina.
Notika seminārs profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem mācību darbā

VISC 2017.gada 12.oktobrī organizēja profesionālās kompetences pilnveides semināru profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem mācību darbā par aktualitātēm profesionālajā izglītībā un profesionālās izglītības saturā. Seminārā piedalījās direktoru vietnieki, administrācijas pārstāvji un pedagogi gan no IZM dibinātajām profesionālās izglītības iestādēm, gan pašvaldību un arī privātajām profesionālās izglītības iestādēm.
>> Semināra materiāli [ZIP]

13.09.2017. R.Gintaute-Marihina. Precizēts 11.10.2017.
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem mācību darbā

VISC 2017.gada 12.oktobrī organizē profesionālās kompetences pilnveides semināru profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem mācību darbā par aktualitātēm profesionālajā izglītībā.
Seminārs notiks Lēdmanes ielā 3, Rīgā, PIKC “Rīgas Tehniskā koledža” zālē.

17.08.2017. Ļ.Jakovele.
Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursiem cilvēkdrošības jautājumos

VISC informē, ka līdz 30.augustam Latvijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes vēl var pieteikt pedagogus dalībai pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos “Aktuāli cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana”.
Septembrī Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) uzsāks valsts budžeta finansētos pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 36 stundu A programmas kursus “Aktuāli cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana”. Plānotie kursu norises laiki: teorētiskā daļa –  vienu dienu (15. septembrī vai 21.septembrī); praktiskā daļa – vienu dienu (trešdiena vai ceturtdiena laikposmā no 4.oktobra līdz 30.novembrim). Kursu teorētisko daļu pedagogiem būs iespējams noklausīties klātienē (RSU telpās) vai attālināti (RSU nodrošinās tās translāciju tiešsaistē novadu pedagogiem). Praktiskās nodarbības visiem kursu dalībniekiem notiks klātienē RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā Rīgā. Atsevišķas tēmas būs jāapgūst patstāvīgi. Kursu datumus, kā arī teorētiskās daļas noklausīšanās formu (klātienē vai attālināti) RSU iepriekš saskaņos ar Izglītības pārvaldi.
VISC lūdz Izglītības pārvaldes sniegt atbalstu pedagogiem, centralizēti organizējot novada/pilsētas pedagogu tiešsaistes nodarbības pašvaldības telpās ar labu interneta pārklājumu un nodrošinot transportu pedagogu nokļūšanai līdz kursu praktiskās daļas norises vietai Rīgā. VISC pateicas Izglītības pārvaldēm, kuras šādu praksi jau īsteno.
VISC aicina izglītības iestāžu vadītājus rosināt vienu vai divus pedagogus no katras izglītības iestādes līdz 30.augustam pieteikties uz kursiem, pieteikumus sūtot uz e-pastu: kursi@rsu.lv, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, amatu, izglītības iestādi un novadu. Vairāk informācijas par kursu īstenošanu: Sanita Roģe, tālrunis 67409209.

06.07.2017. I.Upeniece.
Aicinām vispārējās un profesionālās izglītības pedagogus pieteikties kursos "Aktuāli cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana"

VISC aicina izglītības iestāžu vadītājus rosināt līdz š.g. 14.augustam pieteikties uz kursiem vienu vai divus pedagogus no katras izglītības iestādes, tādējādi veicinot vienotu izpratni par cilvēkdrošības jautājumiem un to īstenošanu izglītības procesā.
Lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pastu: kursi@rsu.lv, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un izglītības iestādes nosaukumu.
Vairāk informācijas par kursu norises laiku un vietām: Sanita Roģe, tālrunis 67409209, e-pasts: sanita.roge@rsu.lv