09.12.2019. K.Sprudzāne.
Notiks "Award" jauno vadītāju kursi

Valsts izglītības satura centrs 2020.gada 30.-31.janvārī organizē profesionālās kompetences pilnveides kursus “The Duke of Edinburgh’s International Award – iespēja jauniešu izaugsmei”, kuru ietvaros tiks apmācīti un darbam ar jauniešiem sagatavoti The Duke of Edinburgh’s International Award Latvia jaunie vadītāji. Kursi notiks Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4, Rīgā.
The Duke of Edinburgh’s International Award” jeb Edinburgas hercoga starptautiskais apbalvojums ir pasaulē vadošais jauniešu izaugsmes apbalvojums, ko iegūst tie jaunieši, kas izveidojuši individuālu “Award” programmu un tās ietvaros sasnieguši pašu izvirzītos mērķus. Jaunietim, kas vēlas kļūt par programmas “Award” dalībnieku, ir jāatrod “Award” vadītājs (jauniešu centra darbinieks, karjeras konsultants, pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pilngadīgs nevalstiskās organizācijas pārstāvis u.c.), kas var palīdzēt jaunietim izveidot individuālo izaugsmes programmu un atbalstīt tās izpildes gaitā.
16 stundu kursu programmas tēmas: “Award”, tā vēsture, individuālās programmas struktūra, īstenošanas principi, programmas līmeņi un jomas – brīvprātīgais darbs, fiziskā sagatavotība, prasmes, piedzīvojumu ceļojums un projekts, jauniešu individuālās pašizaugsmes programmas izstrādes principi, mērķu un uzdevumu izvirzīšana, laika plānošana, sasniegumu izvērtēšana, rezultātu dokumentēšana.
Pieteikšanās līdz 2020.gada 20.janvārim, nosūtot aizpildīto, parakstīto un ieskenēto pieteikuma anketu uz e-pasta adresi: katrina.sprudzane@visc.gov.lv.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.851 „Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis” dalības maksa vienai personai - 26,88 eiro. Informācija par dalības maksas pārskaitīšanu tiks nosūtīta dalībai kursos apstiprinātajām personām pēc grupas nokomplektēšanas.
Kontaktpersona: Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente, Award Latvia nacionālā koordinatore Katrīna Sprudzāne, tālr. 67350959; e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv
>> Pieteikuma anketa [DOC]
>> Programma

23.10.2019. R.Platpere.
Profesionālās kompetences pilnveides maksas kursi izglītības iestāžu koru diriģentiem un vokālo ansambļu vadītājiem

VISC 2019.gada 21.un 22.novembrī Strūgu ielā 4, Rīgā, rīko 16 stundu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus “Skolēnu radošās darbības attīstības organizatorisko formu daudzveidība koru un ansambļu nodarbībās” izglītības iestāžu koru diriģentiem un vokālo ansambļu vadītājiem. Plānotais maksimālais kursu dalībnieku skaits 40 (aptuvenā dalības maksa EUR 20,00).
Aizpildītu pieteikuma anketu lūdzam līdz 5.novembrim nosūtīt Antrai Strikaitei (e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv, kontakttālrunis – 67350811)
>> Pieteikuma anketa [DOC]

27.08.2019. K.Sprudzāne.
Notiks "Award" jauno vadītāju kursi

Valsts izglītības satura centrs 2019.gada 26.-27.septembrī organizē profesionālās kompetences pilnveides kursus “The Duke of Edinburgh’s International Award – iespēja jauniešu izaugsmei”, kuru ietvaros tiks apmācīti un darbam ar jauniešiem sagatavoti The Duke of Edinburgh’s International Award Latvia jaunie vadītāji. Kursi notiks Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4, Rīgā.
The Duke of Edinburgh’s International Award” jeb Edinburgas hercoga starptautiskais apbalvojums ir pasaulē vadošais jauniešu izaugsmes apbalvojums, ko iegūst tie jaunieši, kas izveidojuši individuālu “Award” programmu un tās ietvaros sasnieguši pašu izvirzītos mērķus. Jaunietim, kas vēlas kļūt par programmas “Award” dalībnieku, ir jāatrod “Award” vadītājs (jauniešu centra darbinieks, karjeras konsultants, pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pilngadīgs nevalstiskās organizācijas pārstāvis u.c.), kas var palīdzēt jaunietim izveidot individuālo izaugsmes programmu un atbalstīt tās izpildes gaitā.
16 stundu kursu programmas tēmas: “Award”, tā vēsture, individuālās programmas struktūra, īstenošanas principi, programmas līmeņi un jomas – brīvprātīgais darbs, fiziskā sagatavotība, prasmes, piedzīvojumu ceļojums un projekts, jauniešu individuālās pašizaugsmes programmas izstrādes principi, mērķu un uzdevumu izvirzīšana, laika plānošana, sasniegumu izvērtēšana, rezultātu dokumentēšana.
Pieteikšanās līdz 2019.gada 18.septembrim, nosūtot aizpildīto, parakstīto un ieskenēto pieteikuma anketu uz e-pasta adresi: katrina.sprudzane@visc.gov.lv
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.851 „Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis” dalības maksa vienai personai - 26,88 eiro. Informācija par dalības maksas pārskaitīšanu tiks nosūtīta dalībai kursos apstiprinātajām personām pēc grupas nokomplektēšanas.
Kontaktpersona: Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente, Award Latvia nacionālā koordinatore Katrīna Sprudzāne, tālr. 67350959; e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv
>> Pieteikuma anketa [DOC]
>> Programma

09.04.2019. M.Daļecka.
Profesionālās kompetences pilnveides seminārs pašvaldību audzināšanas darba koordinatoriem

VISC sadarbībā ar Ārlietu ministriju organizē pašvaldību audzināšanas darba koordinatoriem profesionālās kompetences pilnveides semināru “Valsts. Ārlietas. Mēs”, kurš notiks 2019.gada 25.aprīlī no plkst.10.00 līdz 15.15 Ārlietu ministrijā, K.Valdemāra ielā 3, Rīgā.
Pieteikšanās semināram elektroniski līdz 2019.gada 23.aprīlim plkst.13.00, aizpildot pieteikuma anketu.
>> Semināra darba kārtība

15.03.2019. K.Sprudzāne.
Notiks "Award" jauno vadītāju kursi

VISC 2019.gada 11.-12.aprīlī organizē profesionālās kompetences pilnveides kursus “The Duke of Edinburgh’s International Award – iespēja jauniešu izaugsmei”, kuru ietvaros tiks apmācīti un darbam ar jauniešiem sagatavoti The Duke of Edinburgh’s International Award Latvia jaunie vadītāji. Kursi notiks Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4, Rīgā.
The Duke of Edinburgh’s International Award” jeb Edinburgas hercoga starptautiskais apbalvojums ir pasaulē vadošais jauniešu izaugsmes apbalvojums, ko iegūst tie jaunieši, kas izveidojuši individuālu “Award” programmu un tās ietvaros sasnieguši pašu izvirzītos mērķus. Jaunietim, kas vēlas kļūt par programmas “Award” dalībnieku, ir jāatrod “Award” vadītājs (jauniešu centra darbinieks, karjeras konsultants, pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pilngadīgs nevalstiskās organizācijas pārstāvis u.c.), kas var palīdzēt jaunietim izveidot individuālo izaugsmes programmu un atbalstīt tās izpildes gaitā.
16 stundu kursu programmas tēmas: “Award”, tā vēsture, individuālās programmas struktūra, īstenošanas principi, programmas līmeņi un jomas – brīvprātīgais darbs, fiziskā sagatavotība, prasmes, piedzīvojumu ceļojums un projekts, jauniešu individuālās pašizaugsmes programmas izstrādes principi, mērķu un uzdevumu izvirzīšana, laika plānošana, sasniegumu izvērtēšana, rezultātu dokumentēšana.
Pieteikšanās līdz 2019.gada 3.aprīlim, nosūtot aizpildīto, parakstīto un ieskenēto pieteikuma anketu uz e-pasta adresi: katrina.sprudzane@visc.gov.lv
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.851 „Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis” dalības maksa vienai personai - 26,88 eiro. Informācija par dalības maksas pārskaitīšanu tiks nosūtīta dalībai kursos apstiprinātajām personām pēc grupas nokomplektēšanas.
Kontaktpersona: Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente, Award Latvia nacionālā koordinatore Katrīna Sprudzāne, tālr. 67350959; e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv
>> Pieteikuma anketa [DOC]
>> Programma

12.02.2019. K.Sprudzāne.
Notiks kursi "Award piedzīvojumu ceļojumu uzraudzīšana un novērtēšana"

VISC 2019.gada 7.-9.martā organizē profesionālās kompetences pilnveides kursus “Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award piedzīvojumu ceļojumu uzraudzīšana un novērtēšana” (28 stundas). Kursi notiks Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, Nīcgales ielā 26, Rīgā.
Mērķauditorija: personas, kurām ir Award vadītāja apliecība. Kursu ietvaros dalībnieki gūs padziļinātu priekšstatu par Award piedzīvojumu ceļojumu, uzrauga un novērtētāja lomu tajā, kā arī gūs zināšanas un prasmes, kas vajadzīgas darbam ar jauniešu grupu.
Pieteikšanās: līdz 2019.gada 27.februārim sūtot aizpildīto pieteikuma anketu [DOC] uz e-pastu: katrina.sprudzane@visc.gov.lv
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.851 „Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis” dalības maksa vienai personai – 47,04 eiro. Kursu dalībniekiem tiek nodrošināta ēdināšana un nakšņošana (2 naktis) dienesta viesnīcā. Visas attiecīgās izmaksas iekļautas dalības maksā.
Kontaktpersona: Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente, Award Latvia nacionālā koordinatore Katrīna Sprudzāne, tālr. 67350959; e-pasts katrina.sprudzane@visc.gov.lv
>> Programma

08.02.2019. I.Liepiņa.
Atcelti vides interešu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi "Lietpratīgs jaunietis ilgtspējīgā pasaulē"

Vides interešu izglītības profesionālās kompetences pilnveides kursi, kuru 1.nodarbība bija plānota 19.februārī, nenotiks.
Iemesls – nepieteicās vajadzīgais pedagogu skaits, lai nokomplektētu grupu.

03.01.2019. K.Sprudzāne.
Notiks Award jauno vadītāju kursi

VISC 2019.gada 29.-30.janvārī organizē profesionālās kompetences pilnveides kursus “The Duke of Edinburgh’s International Award – iespēja jauniešu izaugsmei”, kuru ietvaros tiks apmācīti un darbam ar jauniešiem sagatavoti The Duke of Edinburgh’s International Award Latvia jaunie vadītāji. Kursi notiks VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā.
“The Duke of Edinburgh’s International Award” jeb Edinburgas hercoga starptautiskais apbalvojums ir pasaulē vadošais jauniešu izaugsmes apbalvojums, ko iegūst tie jaunieši, kas izveidojuši individuālu “Award” programmu un tās ietvaros sasnieguši pašu izvirzītos mērķus. Jaunietim, kas vēlas kļūt par programmas “Award” dalībnieku, ir jāatrod “Award” vadītājs (jauniešu centra darbinieks, karjeras konsultants, pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pilngadīgs nevalstiskās organizācijas pārstāvis u.c.), kas var palīdzēt jaunietim izveidot individuālo izaugsmes programmu un atbalstīt tās izpildes gaitā.
16 stundu kursu programmas tēmas: “Award”, tā vēsture, individuālās programmas struktūra, īstenošanas principi, programmas līmeņi un jomas – brīvprātīgais darbs, fiziskā sagatavotība, prasmes, piedzīvojumu ceļojums un projekts, jauniešu individuālās pašizaugsmes programmas izstrādes principi, mērķu un uzdevumu izvirzīšana, laika plānošana, sasniegumu izvērtēšana, rezultātu dokumentēšana.
Pieteikšanās līdz 2019.gada 20.janvārim, nosūtot aizpildīto, parakstīto un ieskenēto pieteikuma anketu uz e-pasta adresi: katrina.sprudzane@visc.gov.lv
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.851 „Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis” dalības maksa vienai personai - 26,88 eiro. Informācija par dalības maksas pārskaitīšanu tiks nosūtīta dalībai kursos apstiprinātajām personām pēc grupas nokomplektēšanas.
Kontaktpersona: Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente, Award Latvia nacionālā koordinatore Katrīna Sprudzāne, tālr. 67350959; e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv
>> Programma
>> Pieteikuma anketa [DOC]

02.01.2019. I.Liepiņa.
Profesionālās kompetences pilnveides kursi vides interešu izglītības pedagogiem

VISC organizē vides interešu izglītības pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 16 stundu kursus "Lietpratīgs jaunietis ilgtspējīgā pasaulē". Kursos dalībnieki apgūs aktualitātes ilgtspējīgas attīstības jomā Latvijā, uzzinās, kā attīstīt ilgtspējīgai nākotnei nepieciešamās kompetences, darbojoties dažādos vides izglītības projektos, diskutēs par izglītības ilgtspējīgai attīstībai iespējām skolā un interešu izglītībā. 
Kursu nodarbības notiks 2019.gada 19.februārī un 19.martā Strūgu ielā 4, Rīgā.
Saskaņā ar VISC sniegto maksas pakalpojumu cenrādi dalības maksa kursos – 26,88 EUR.
Dalībnieku pieteikšanās līdz 2019.gada 5.februārim, aizpildot elektronisko pieteikuma formu https://goo.gl/forms/SXtV875qWmz3G9G13 .
Kontaktpersona: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Inese Liepiņa, e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv ; tālr. 60001630

21.11.2018. M.Mellēna.
Atcelta folkloras skolotāju profesionālās kompetences pilnveides kursu 1.nodarbība

Atcelta folkloras skolotāju profesionālās kompetences pilnveides kursu 1.nodarbība, kas bija plānota 2018.gada 24.novembrī.
Kursu sākums tiek pārcelts uz 2019.gada janvāri.
Kontaktpersona: Māra Mellēna, tālr.26522141

23.10.2018. R.Platpere.
Profesionālās kompetences pilnveides maksas kursi skolu koru diriģentiem un vokālo ansambļu vadītājiem

VISC 2018.gada 22.un 23.novembrī Strūgu ielā 4, Rīgā, rīko 16 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus “Skolēnu radošās darbības attīstības organizatorisko formu daudzveidība koru un ansambļu nodarbībās“ skolu koru diriģentiem un vokālo ansambļu vadītājiem. Plānotais maksimālais kursu dalībnieku skaits 40 (aptuvenā samaksa EUR 20,00).
Aizpildītu pieteikuma anketu lūdzam līdz 5.novembrim nosūtīt Antrai Strikaitei (e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv, kontakttālrunis – 67350811)
>> Pieteikuma anketa [DOC]

20.09.2018. Z.Mūrniece.
Profesionālās kompetences pilnveides maksas kursi tautas deju skolotājiem

VISC no š.g. 22.oktobra līdz 26.oktobrim Agra Daņiļeviča deju skolā, Lāčplēša ielā 106, korp.1, Rīgā, rīko tautas deju skolotāju 36 stundu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus „Aktualitātes skatuviskās tautas dejas apguves programmās un tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanas virzieni bērnu dejas metodikā”.
Kursu sākums 2018.gada 22.oktobrī plkst.9.00.
Kursu tēmas: Latviešu dejas pamati; Latviešu skatuviskās dejas treniņstundu metodika; Klasiskā deja; Dejas anatomija un fizioterapija; Deju apmācības pēctecība no pirmsskolas līdz vidusskolas vecuma posmiem. Precizēta kursu programma tiks nosūtīta pēc pieteikuma anketas saņemšanas.
Pieteikuma anketu lūdzam aizpildīt un parakstītu iesūtīt elektroniski VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākajai referentei Zandai Mūrniecei (zanda.murniece@visc.gov.lv, tālr.60001628) līdz 2018.gada 1.oktobrim.
>> Pieteikuma anketa [DOCX]

14.09.2018. J.Rage-Raģis.
Par kursiem tehniskās jaunrades pulciņu skolotājiem

VISC 2018.gada 28.septembrī plkst.10.00 Rīgas Motormuzeja telpās, S.Eizenšteina ielā 8, Rīgā, organizē tehniskās jaunrades pulciņu skolotāju profesionālās kompetences pilnveides semināru „Interaktīvas nodarbības tehniskajā jaunradē”.
Pieteikuma anketu līdz 2018.gada 21.septembrim nosūtīt Jānim Rage-Raģim uz e-pasta adresi: janis.rage-ragis@visc.gov.lv, kontakttālrunis 29512431
>> Pieteikuma anketa [DOCX]
>> Semināra darba kārtība

10.09.2018. D.Gavare.
Par kursiem mūsdienu deju skolotājiem

VISC no š.g. 22.oktobra līdz 26.oktobrim Agra Daņiļeviča deju skolā, Lāčplēša ielā 106 k-1, Rīgā, rīko mūsdienu deju skolotāju 36 stundu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus „Jaunākās metodes mūsdienu deju mācību programmu veidošanā”. Kursu tematika dos iespēju pedagogiem pilnveidot un nostiprināt savas zināšanas dejas mākslā un ar to saistītajās nozarēs gan praktiski, gan teorētiski, lai iegūto materiālu pielietotu darbā ar audzēkņiem.
Pieteikuma anketu aizpildīt līdz 2018.gada 1.oktobrim.
Jautājumu gadījumā sazināties ar VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecāko referenti Diānu Gavari (e-pasts: diana.gavare@visc.gov.lv ; kontakttālrunis: 60001627)
>> Pieteikuma anketa

06.09.2018. K.Sprudzāne.
Notiks Award jauno vadītāju apmācības

VISC 2018.gada 27.-28.septembrī organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus „Jauniešu pašizaugsmes un profesionālo un sociālo prasmju pilnveidošanas sekmēšana”, kuros vienlaikus tiks apmācīti The Duke of Edinburgh’s International Award Latvia (turpmāk – Award) jaunie vadītāji.
Award ir rīks, ko izmanto, lai palīdzētu 14 līdz 24 gadus veciem jauniešiem sagatavoties patstāvīgai dzīvei un darbam. The Duke of Edinburgh’s International Award jeb Edinburgas hercoga starptautiskais apbalvojums ir pasaulē vadošais jauniešu izaugsmes apbalvojums, ko iegūst tie jaunieši, kas izveidojuši individuālu Award programmu un tās ietvaros sasnieguši pašu izvirzītos mērķus. Jaunietim, kas vēlas piedalīties Award, ir jāatrod Award vadītājs – persona, kas parasti ir pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, jaunatnes darbinieks, pilngadīgs nevalstiskās organizācijas (biedrības un nodibinājuma) pārstāvis utml., kas var palīdzēt jaunietim izveidot individuālo izaugsmes programmu un atbalstīt tās izpildes gaitā.
16 stundu kursu programmas tēmas: The Duke of Edinburgh’s International Award, tā vēsture, individuālās programmas struktūra, īstenošanas principi, programmas līmeņi un jomas – brīvprātīgais darbs, fiziskā sagatavotība, prasmes, piedzīvojumu ceļojums un projekts, jauniešu individuālās pašizaugsmes programmas izstrādes principi, mērķu un uzdevumu izvirzīšana, laika plānošana, sasniegumu izvērtēšana, rezultātu dokumentēšana.
Apmācības 2018.gada 27.-28.septembrī notiks Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4, Rīgā. Apmācību grupa tiek komplektēta līdz 17.septembra plkst.17.00.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.851 „Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis” dalības maksa vienai personai – 26,88 eiro. Informācija par dalības maksas pārskaitīšanu tiks nosūtīta apmācību dalībniekiem pēc grupu nokomplektēšanas.
Kontaktpersona: Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente, Award Latvia nacionālā koordinatore Katrīna Sprudzāne, tālr. 67350959; e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv
>> Programma
>> Pieteikuma anketa [DOC]

26.06.2018. I.Liepiņa.
Profesionālās kompetences pilnveides kursi "Karjeras vadības prasmju integrēšana interešu izglītības programmās"

VISC sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru 2018.gada 27.-28.augustā rīko pedagogu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus "Karjeras vadības prasmju integrēšana interešu izglītības programmās" 18 stundu apjomā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.851 „Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis” dalības maksa - EUR 27,72. Apmaksa veicama ar pārskaitījumu līdz 2018.gada 24.augustam saskaņā ar rīkotāja piestādītu rēķinu. Reģistrējoties jāuzrāda maksājuma uzdevums.
Kursi paredzēti interešu izglītības iestāžu direktoriem, pašvaldību interešu izglītības speciālistiem un metodiķiem, interešu izglītības pedagogiem. Kursu nodarbības notiks BA “Turība” Biznesa inkubatora telpās, Graudu ielā 68, Rīgā, un Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Vaļņu ielā 1, Rīgā.
Kursu programmā – karjeras attīstības atbalsta teorētiskie un praktiskie aspekti, karjeras vadības prasmes un to integrēšana mācību procesā interešu izglītības programmas, metodiskie rīki pedagogiem, audzēkņu uzņēmējspēju attīstīšana.
Kursu sākums 27.augustā plkst.10.00. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.30.
Pieteikuma anketu dalībai kursos līdz 2018.gada 3.augustam nosūtīt uz saiti https://goo.gl/forms/BCFBsPRuDGkupdZs2 .
Kontaktpersona un papildu informācija – VISC vecākā referente Inese Liepiņa, tālrunis 60001630, e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv.
>> Pieteikuma anketa

14.03.2018. I.Liepiņa. Precizēts 15.03.2018.
Profesionālās kompetences pilnveides kursi vides interešu izglītības pedagogiem

VISC sadarbībā ar biedrību “Bērnu Vides skola” un AS “Latvijas Valsts meži” organizē vides interešu izglītības pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 20 stundu kursus „Skolēnu uzņēmējspējas attīstīšana atbilstoši aprites ekonomikas principiem”. Kursu nodarbībās dalībnieki izzinās, kā daba var iedvesmot meklēt jaunus veidus, kā organizēt ražošanas procesu, kas ne tikai nekaitē dabai, bet to pat atjauno.
Kursu 1. nodarbība notiks 2018. gada 6. aprīlī Rīgā, Vaiņodes ielā 1. Otrās nodarbības laiks tiks precizēts.
Dalībnieku pieteikšanās līdz 2018. gada 26. martam, aizpildot pieteikuma anketu.
Dalībnieku skaits ierobežots.
Kontaktpersona: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Inese Liepiņa, e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv ; tālr.67350811
>> Pieteikuma anketa

08.01.2018. I.Liepiņa.
Vides interešu izglītības pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi

VISC organizē vides interešu izglītības pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 16 stundu kursus „Izglītības ilgtspējīgai attīstībai iespējas mācību un ārpusstundu darbā”.
Kursu nodarbības notiks 2018.gada 21.februārī un 28.martā Strūgu ielā 4, Rīgā.
Saskaņā ar VISC sniegto maksas pakalpojumu cenrādi dalības maksa kursos – 26,88 EUR.
Dalībnieku pieteikšanās līdz 2018.gada 5.februārim, aizpildot pieteikuma anketu.
Dalībnieku skaits ierobežots.
Kontaktpersona: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Inese Liepiņa, e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv ; tālr.67350811

02.01.2018. K.Sprudzāne.
Notiks Award jauno vadītāju apmācības

VISC sadarbībā ar Starptautiskās programmas Award zelta biedrību 2018.gada 30.-31.janvārī un 2018.gada 27.-28.februārī organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus „Jauniešu pašizaugsmes un profesionālo un sociālo prasmju pilnveidošanas sekmēšana”, kuros vienlaikus tiks apmācīti Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award (turpmāk – programma Award) jaunie vadītāji.
Programma Award ir rīks, ko izmanto, lai palīdzētu 14 līdz 24 gadus veciem jauniešiem sagatavoties patstāvīgai dzīvei un darbam. Edinburgas hercoga starptautiskais apbalvojums (The Duke of Edinburgh’s International Award) ir pasaulē vadošais jauniešu izaugsmes apbalvojums, ko iegūst tie jaunieši, kas programmas Award ietvaros sasnieguši savus individuālos mērķus. Jaunietim, kas vēlas piedalīties programmā Award, ir jāatrod Award vadītājs – persona, kas parasti ir pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, jaunatnes darbinieks, pilngadīgs nevalstiskās organizācijas (biedrības un nodibinājuma) pārstāvis utml., kas var palīdzēt jaunietim izveidot individuālo izaugsmes programmu un atbalstīt tās izpildes gaitā.
16 stundu kursu programmas tēmas: Edinburgas hercoga starptautiskā jauniešu pašaudzināšanas programma Award, tās vēsture, struktūra, īstenošanas principi, programmas apguves līmeņi un jomas – brīvprātīgais darbs, fiziskā sagatavotība, prasmes, piedzīvojumu ceļojums un projekts, jauniešu individuālās pašizaugsmes programmas izstrādes principi, mērķu un uzdevumu izvirzīšana, laika plānošana, sasniegumu izvērtēšana, rezultātu dokumentēšana.
Apmācības 2018.gada 30.-31.janvārī notiks Rēzeknes 5.vidusskolā, Rūpnīcas ielā 11. Apmācību grupa tiek komplektēta līdz 19.janvāra plkst.17.00.
Apmācības 2018.gada 27.-28.februārī notiks Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4, Rīgā. Apmācību grupa tiek komplektēta līdz 16.februāra plkst.17.00.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.851 „Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis” dalības maksa vienai personai – 26,88 eiro. Informācija par dalības maksas pārskaitīšanu tiks nosūtīta apmācību dalībniekiem pēc grupu nokomplektēšanas.
Kontaktpersona: Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā eksperte, programmas Award nacionālā koordinatore Katrīna Sprudzāne, tālr. 67350959; e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv.
>> Programma
>> Pieteikuma anketa

31.10.2017. R.Platpere. Precizēts 07.11.2017.
Profesionālās kompetences pilnveides maksas kursi skolu koru un vokālo ansambļu vadītājiem

VISC 2017.gada 29.un 30.novembrī Strūgu ielā 4, Rīgā, rīko zēnu koru un vokālo ansambļu vadītāju 16 stundu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus “Skolēnu radošās darbības attīstības organizatorisko formu daudzveidība koru un ansambļu nodarbībās“.
– Kursu programmas tematika:
– Kompetencēs balstīta mācību pieeja kora nodarbībās.
– Karla Orfa instrumentārija pielietošana kolektīvajā muzicēšanā.
– Radošās pašizpausmes attīstība ar ritmikas līdzekļiem.
– Muzikālā kolektīva vadītāja sadarbība nodarbībās ar dažāda vecuma bērniem.
– Logopēdiskie, elpošanas un sejas muskuļu vingrinājumi balss un artikulācijas aparāta attīstībā.
Plānotais maksimālais kursu dalībnieku skaits 35 (aptuvenā samaksa EUR 20.00).
Aizpildītu pieteikuma anketu lūdzam līdz 8.novembrim nosūtīt Antrai Strikaitei (e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv, kontakttālrunis – 67350811)
Grupa noformēta un pieteikšanās slēgta!

30.10.2017. K.Sprudzāne.
Notiks Award jauno vadītāju apmācības

2017.gada 21.-22.novembrī notiks VISC un Starptautiskās programmas Award zelta biedrības organizētās Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award jauno vadītāju apmācības.
Mērķauditorija: izglītības iestāžu darbinieki, jauniešu centru darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti, pilngadīgie nevalstisko organizāciju pārstāvji un personas, kas saņēmušas bronzas, sudraba vai zelta Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu. 
Par piedalīšanos apmācībās tiks izsniegts starptautiskais Award vadītāja sertifikāts un VISC apliecība par pedagogu profesionālās pilnveides programmas „Jauniešu pašizaugsmes un profesionālo un sociālo prasmju pilnveidošanas sekmēšana” (16 stundas) apgūšanu.
Norises vieta: Valsts izglītības satura centrs (Strūgu iela 4, Rīga)
Darba valoda: latviešu
Pieteikšanās: līdz 13.novembrim, sazinoties ar VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecāko eksperti Katrīnu Sprudzāni, katrina.sprudzane@visc.gov.lv
Grupas lielums: 8 – 16 personas

25.10.2017. A.Raudzepa. Precizēts 30.10.2017.
Profesionālās kompetences pilnveides seminārs vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogiem

Gatavojoties vides objektu un mākslas darbu izstādei – konkursam “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”, Valsts izglītības satura centrs rīko vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu profesionālās pilnveides praktiskās darbības semināru „Sintētisko materiālu izmatošanas iespējas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas nodarbībās interešu izglītībā”.

Semināra tēmas:

  • Metodiskie ieteikumi vides objektu un ārējā vidē eksponējamu mākslas darbu veidošanā.
  • Sintētiskie materiāli, to izmatošanas iespējas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas nodarbībās:
    • PVH un poliprofilēna materiāli, to pielietošanas iespējas;
    • līmplēves, to veidi (gaismas filtri, atstarojošas, akumulējošas, matējumu imitējošas, hologrāfiskās u.c. plēves), pielietošanas iespējas un darbs ar tām.

Seminārs notiks 2017.gada 15.novembrī plkst. 10.30 – 15.30 Strūgu ielā 4, Rīgā, 1.telpā.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.10.00.
Semināru vadīs māksliniece-dizainere Aiva Bumbure.
Dalības maksa EUR 9,24 (apmaksa ar pārskaitījumu).
Semināra dalībnieki saņems VISC apliecību par semināra programmas apguvi.
Semināram pieteikties līdz 2017.gada 8.novembrim. Vietu skaits ierobežots!
Pieteikšanās slēgta.

27.09.2017. K.Sprudzāne.
Treniņš treneriem

VISC sadarbībā ar Starptautiskās programmas Award zelta biedrību 2017.gada 19.-22.oktobrī organizē apmācības jaunajiem programmas Award apmācību vadītājiem. “Treniņš treneriem” ietvaros apmācību dalībnieki tiks sagatavoti tam, lai turpmāk varētu organizēt un vadīt Award jauno vadītāju apmācības un Piedzīvojumu ceļojumu uzraugu un novērtētāju apmācības dažādās Latvijas vietās.
Ja vēlies kļūt par brīvprātīgo programmas Award apmācību vadītāju, līdz 09.10.2017. piesakies apmācībām, aizpildot un iesniedzot elektronisko pieteikuma anketu.
Jautājumu gadījumā sazināties ar programmas Award nacionālo koordinatori Katrīnu Sprudzāni, rakstot uz e-pastu: katrina.sprudzane@visc.gov.lv

27.09.2017. K.Sprudzāne.
Notiks Award jauno vadītāju apmācības

2017.gada 5.-6.oktobrī notiks VISC un Starptautiskās programmas Award zelta biedrības organizētās Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award jauno vadītāju apmācības.
Mērķauditorija: izglītības iestāžu darbinieki, jauniešu centru darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti, pilngadīgie nevalstisko organizāciju pārstāvji un personas, kas saņēmušas bronzas, sudraba vai zelta Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu.
Par piedalīšanos apmācībās tiks izsniegts starptautiskais Award vadītāja sertifikāts un Valsts izglītības satura centra apliecība par pedagogu profesionālās pilnveides programmas „Jauniešu pašizaugsmes un profesionālo un sociālo prasmju pilnveidošanas sekmēšana” (16 stundas) apgūšanu.
Norises vieta: Valsts izglītības satura centrs (Strūgu iela 4, Rīga)
Darba valoda: latviešu
Pieteikšanās: sazinoties ar VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecāko eksperti Katrīnu Sprudzāni (e-pasta adrese: katrina.sprudzane@visc.gov.lv )
Grupas lielums: 8 – 16 personas

21.09.2017. Z.Mūrniece.
Profesionālās kompetences pilnveides maksas kursi mūsdienu deju skolotājiem

VISC no š.g. 23.oktobra līdz 27.oktobrim Agra Daņiļeviča deju skolā, Lāčplēša ielā 106 k-1, Rīgā, rīko mūsdienu deju skolotāju 36 stundu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus „Jaunākās metodes mūsdienu deju mācību programmu veidošanā”.
Plānotā kursu dalības maksa EUR 45.
Kursu programmā ietvertās tēmas: dejas kompozīcija – tās dažādie risinājumi, mūsdienu deju tehnika, tās metodika, klasiskā deja, aktiermeistarība, vērošanas prakse, pareizs uzturs dejotāju un fiziski aktīvu cilvēku ikdienā, ķermeņa uzbūve un traumu profilakse.
Precizēta kursu programma tiks nosūtīta pēc pieteikuma anketas saņemšanas. Pieteikuma anketu elektroniski lūdzam iesūtīt līdz 6.oktobrim VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākajai referentei Diānai Gavarei (e-pasts: diana.gavare@visc.gov.lv ; kontakttālrunis: 67350810)

13.09.2017. Z.Mūrniece.
Profesionālās kompetences pilnveides maksas kursi tautas deju skolotājiem

VISC no š.g.23.oktobra līdz 27.oktobrim Agra Daņiļeviča deju skolā, Lāčplēša ielā 106, korp.1, Rīgā, rīko tautas deju skolotāju 36 stundu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus „Jaunākās metodes bērnu deju mācību programmu veidošanā, tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanā”.
Kursu sākums 2017.gada 23.oktobrī plkst.9.00.
Kursu dalības maksa EUR 45.00 (četrdesmit pieci eiro un 00 centi).
Kursu tēmas: Latviešu dejas pamati; Latviešu skatuviskās dejas treniņstundu metodika; Klasiskā deja; Dejas anatomija un fizioterapija; Mūsdienu dejas pasniegšanas metodika.
Precizēta kursu programma tiks nosūtīta pēc pieteikuma anketas saņemšanas.
Pieteikuma anketu lūdzam aizpildīt un parakstītu iesūtīt elektroniski VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākajai referentei Zandai Mūrniecei (zanda.murniece@visc.gov.lv, tālr.67350810) līdz 2017.gada 29.septembrim.

13.07.2017. K.Sprudzāne.
Apmācības jaunajiem programmas Award apmācību vadītājiem

VISC sadarbībā ar Starptautiskās programmas Award zelta biedrību 2017.gada 17.-20.augustā Gulbenes novada Jauniešu centrā “Bāze” organizē apmācības jaunajiem programmas Award apmācību vadītājiem. “Treniņš treneriem” ietvaros apmācību dalībnieki tiks sagatavoti tam, lai turpmāk varētu organizēt un vadīt Award jauno vadītāju apmācības un Piedzīvojumu ceļojumu uzraugu un novērtētāju apmācības dažādās Latvijas vietās.
Pieteikšanās līdz 31.07.2017. Jautājumu gadījumā sazināties ar programmas Award nacionālo koordinatori Katrīnu Sprudzāni, rakstot uz e-pastu: katrina.sprudzane@visc.gov.lv

12.07.2017. A.Aukšmuksta.
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi "Improvizācijas teātra pamatnostādnes. Teātra sports"

VISC sadarbībā ar biedrību “Teātris un izglītība” organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 36 stundu kursus “Improvizācijas teātra pamatnostādnes. Teātra sports”, kuri notiks 2017.gada 14.-17.augustā Strūgu ielā 4, Rīgā. Programmas vadītāja - teātra režisore Ligita Smildziņa.
Pieteikšanās dalībai kursos līdz 2017.gada 7.augustam, rakstot uz e-pasta adresi: ligita.smildzina@inbox.lv, tālr. 29779758.

23.03.2017. K.Sprudzāne.
Notiks programmas Award jauno vadītāju apmācības

2017.gada 18.-19.maijā Strūgu ielā 4, Rīgā, notiks VISC un Starptautiskās programmas Award zelta biedrības organizētās Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award* jauno vadītāju apmācības, kuras paredzētas izglītības iestāžu darbiniekiem, jauniešu centru darbiniekiem, jaunatnes lietu speciālistiem, pilngadīgiem nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un personām, kas saņēmušas bronzas, sudraba vai zelta Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu.
Papildu informācija par apmācībām iegūstama, sazinoties ar VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecāko referenti Katrīnu Sprudzāni: katrina.sprudzane@visc.gov.lv

* Edinburgas hercoga starptautiskā jauniešu pašaudzināšanas programma Award palīdz jauniešiem sagatavoties patstāvīgai dzīvei un darbam. The Duke of Edinburgh’s International Award – apbalvojums, ko iegūst jaunieši, kas programmas Award ietvaros sasnieguši savus individuālos mērķus - ir pasaulē vadošais jauniešu izaugsmes apbalvojums. Iepriekšējā gadā vairāk nekā viens miljons jauniešu 144 pasaules valstīm iesaistījās programmā Award. Latvijā programmu Award no 2006.gada īsteno Valsts izglītības satura centrs. Programmas Award trīs līmeņos – bronzas, sudraba un zelta – jaunieši noteiktu laika periodu veic pašu izvēlētas aktivitātes četrās programmas Award jomās – apgūst prasmes, veic brīvprātīgo darbu, velta laiku fiziskām aktivitātēm un dodas piedzīvojumu ceļojumā. Par programmas Award dalībnieku var kļūt ikviens jaunietis, vecuma no 14 līdz 24 gadiem. Jaunieši, kuri sasnieguši pašu izvirzītos jomu mērķus, tiek aicināti uz svinīgo apbalvošanas pasākumu, kura laikā viņi saņem attiecīgā līmeņa programmas Award apbalvojumu.

08.02.2017. A.Slica.
Profesionālās kompetences pilnveides maksas kursi tautas deju skolotājiem

VISC no 13.marta līdz 17.martam Agra Daņiļeviča deju skolā „Dzirnas”, Lāčplēša ielā 106, korp.1, Rīgā, rīko tautas deju skolotāju 36 stundu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus „Jaunākās metodes bērnu deju mācību programmu veidošanā, tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšanā”.
Elektronisko pieteikuma anketu lūdzam aizpildīt līdz 27.02.2017.

13.01.2017. M.Mellēna.
Folkloras skolotāju, bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītāju profesionālās kompetences pilnveides kursi

VISC uzsāk folkloras skolotāju, bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītāju 24 stundu profesionālās kompetences pilnveides kursus "Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšana un pārmantošana: dziedāšana, muzicēšana, dejošana bērnu un jauniešu folkloras kopās", gatavojoties tradicionālās kultūras apgūšanas un pārmantošanas programmas "Pulkā eimu, pulkā teku 2017" īstenošanai.
Kursi notiek vienu reizi mēnesī laikā no 2017.gada 21.janvāra līdz 2017.gada 8.aprīlim.
Pirmā nodarbība 21.janvārī plkst.10.00 Strūgu ielā 4, Rīgā. Turpmākās nodarbības – 18.februārī, 18.martā un 8.aprīlī.
Atbildīgā kontaktpersona: Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas folkloras projektu koordinatore Māra Mellēna, tālr.26522141, e-pasta adrese: mara.mellena@visc.gov.lv.