Valsts valodas prasmes pārbaudi kārtojušo skaits (2001 – 2019)

    Statistika par valsts valodas prasmes pārbaužu rezultātiem

      Informācija par nederīgajām valsts valodas prasmes apliecībām