Darbinieki

Astra Aukšmuksta

Nodaļas vadītājs
astra.auksmuksta [at] visc.gov.lv

Antra Strikaite

Nodaļas vadītāja vietnieks
antra.strikaite [at] visc.gov.lv

Monika Daļecka

Vecākais referents
monika.dalecka [at] visc.gov.lv

Rita Platpere

Vecākais referents
rita.platpere [at] visc.gov.lv

Egils Šķetris

Vecākais referents
egils.sketris [at] visc.gov.lv

Jānis Raģe- Raģis

Vecākais referents
janis.rage-ragis [at] visc.gov.lv

Dace Jurka

Vecākais referents
dace.jurka [at] visc.gov.lv

Sandra Mieze

Vecākais referents
sandra.mieze [at] visc.gov.lv

Inese Liepiņa

Vecākais referents
inese.liepina [at] visc.gov.lv

Zanda Mūrniece

Vecākais referents
zanda.murniece [at] visc.gov.lv

Inta Kraskeviča

Vecākais eksperts
nometnes [at] visc.gov.lv

Andra Gadzāne

Vecākais referents
andra.gadzane [at] visc.gov.lv

Māra Mellēna

Projektu koordinators
mara.mellena [at] visc.gov.lv

Dārta Ošeniece

Vecākais referents
darta.oseniece [at] visc.gov.lv