Darbinieki

Liene Voroņenko

Projekta vadītājs
liene.voronenko [at] 832.visc.gov.lv

Sintija Birule

Koordinatore starptautisko pasākumu īstenošanas jomā
sintija.birule [at] 832.visc.gov.lv

Agnese Vovčenko

Koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā
agnese.vovcenko [at] 832.visc.gov.lv

Kristīne Peina

Koordinatore zinātniski pētnieciskās darbības jautājumos
kristine.peina [at] 832.visc.gov.lv