2023./2024. mācību gads

Valsts izglītības satura centrs saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumu Nr.398 „Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību” 14. un 15. punktu  publicē  2023./2024.mācību gadam šādas valsts pārbaudes darbu programmas.

Lai iegūtu apliecību par pamatizglītību, 9.klases skolēniem jākārto trīs centralizētie eksāmeni: latviešu valoda, matemātika un svešvaloda (angļu, vācu, franču – pēc skolēna izvēles).

Programmas:

 • latviešu valoda [PDF];
 • matemātika [PDF],
  • formulu lapa [PDF];
 • svešvaloda (angļu, vācu, franču) [PDF].

Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējos izglītību, skolēniem jākārto trīs centralizētie eksāmeni vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī (latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā (angļu, vācu vai franču), kā arī vismaz divi centralizētie  eksāmeni augstākajā mācību satura apguves līmenī, tie var būt arī iepriekš minētajos mācību kursos.

Programmas:

Optimālajā mācību satura apguves līmenī:

 • latviešu valoda [PDF] [Precizēts: 26.03.2024.];
 • svešvaloda (angļu, vācu, franču) [PDF];
 • matemātika [PDF],
  • formulu lapa [PDF];

Augstākajā mācību satura apguves līmenī:

 • latviešu valoda un literatūra [PDF];
 • svešvaloda (angļu, vācu, franču, krievu) [PDF];
 • matemātika [PDF],
  • formulu lapa 1.-4. daļai [PDF];
  • formulu lapa 3. un 4. daļai [PDF];
 • ķīmija [PDF],
  • datu buklets [PDF];
 • bioloģija [PDF],
  • datu buklets [PDF];
 • fizika [PDF],
  • datu buklets [PDF];
 • ģeogrāfija [PDF];
 • sociālās zinātnes [PDF];
 • vēsture [PDF];
 • kultūra un māksla [PDF];
 • dizains un tehnoloģijas [PDF];
 • programmēšana [PDF].

Vispārīgajā mācību satura apguves līmenī:

 • matemātika (profesionālās izglītības iestādēs) [PDF],
  • formulu lapa [PDF];

Monitoringa darbi vidējās izglītības programmā:

Optimālajā mācību satura apguves līmenī:

 • bioloģija [PDF],
  • datu buklets [PDF];
 • fizika [PDF] [Precizēts: 10.01.2024.], 
  • datu buklets [PDF];
 • ķīmija [PDF],
  • datu buklets [PDF];

Vispārīgajā mācību satura apguves līmenī:

 • dabaszinības [PDF],
  • datu buklets [PDF];

Monitoringa darbs pamatizglītības programmā:

Starpdisciplinārais monitoringa darbs 9. klasei:

 • Starpdisciplinārā monitoringa darba programma [PDF];

Valodu eksāmenu mutvārdu daļas ieraksta programmatūra