valval.gif
Valsts valodas prasmes pārbaude notiek trim līmeņiem (A, B, C). Sekmīgi nokārtojot pārbaudi, persona saņem valsts valodas prasmes apliecību.

Valsts valodas prasmes pārbaudes programma

Pārbaudes daļas

parbaudes_dalas.jpg

Rakstveida daļa (klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas testu aizpildīšana)

 • pamata līmenim (A) – 90 minūtes;
 • vidējam un augstākajam (B un C) – 120 minūtes.

Mutvārdu daļa (intervija un runas uzdevumi)

 • 10–15 minūtes katrai personai.

 
Valodas prasmes novērtēšana

vertesana.jpg

Pārbaude ir sekmīgi nokārtota, ja kopā visās prasmēs saņemti vismaz 50 punkti (50%).
Katrā prasmē jāiegūst vismaz 5 punkti (20%).

 • 1.pakāpe – 50% līdz 74,99%
 • 2.pakāpe – 75 % līdz 100%

 
Kas jāprot valsts valodas prasmes pārbaudē

 • pamata (A) līmenī [PDF]
 • vidējā (B) līmenī [PDF]
 • augstākajā (C) līmenī [PDF]

 
Valsts valodas prasmes pārbaudes uzdevumu paraugi

Pamata (A) līmenis

 • klausīšanās [PDF]
  audioieraksts [MP3]
 • lasīšana [PDF]
 • rakstīšana [PDF]
 • runāšana [PDF]

Vidējais (B) līmenis

 • klausīšanās [PDF]
  audioieraksts [MP3]
 • lasīšana [PDF]
 • rakstīšana [PDF]
 • runāšana [PDF]

Augstākais (C) līmenis

 • klausīšanās [PDF]
  audioieraksts [MP3]
 • lasīšana [PDF]
 • rakstīšana [PDF]
 • runāšana [PDF]

Pārbaudes uzdevumu tematika

 • pamata (A) līmenī [PDF]
 • vidējā (B) līmenī [PDF]
 • augstākajā (C) līmenī [PDF]

 
Papildu materiāli latviešu valodas apguvei un valodas prasmes attīstībai

Uzdevumi, lai labāk sagatavotos pārbaudei

Pamata (A) līmenim:

 • lasītprasmē [PDF]
 • rakstītprasmē [PDF]
 • runātprasmē [PDF]

Papildu materiāli internetā