eksvisp_2013_2014.jpg
VISC ir apkopojis aktuālo informāciju par valsts pārbaudes darbiem 2019./2020.mācību gadā.
Sākumlapa > Vispārējā izglītība > Pārbaudes darbi > Valsts pārbaudes darbi 2019./2020.m.g.

Valsts pārbaudes darbi 2019./2020.mācību gadā

Valsts pārbaudes darbi. Vispārējā izglītība

Informācija, kas Tev ir jāzina par valsts pārbaudījumiem 2020.gadā

 1. Pamatizglītības sertifikāti tiks izsniegti šī gada 26.jūnijā, bet vispārējās vidējās izglītības sertifikāti – 24.jūlijā. Skolēni, kas kārtos vispārējās vidējās izglītības centralizētos eksāmenus papildtermiņā, sertifikātus saņems 30.jūlijā.
 2. Skolēni pēc centralizēto eksāmenu kārtošanas varēs saņemt izziņu par to, vai attiecīgie eksāmeni ir sekmīgi nokārtoti.
  Izziņas tiks izsniegtas no 10.jūlija saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi – EUR 2,85.
  Lai saņemtu izziņu, ir jāaizpilda iesniegums [PDF] [DOC] un jānosūta elektroniski vai jāiesniedz VISC.
 3. Centralizētā eksāmena rezultāts tiek izteikts procentuālā novērtējumā. Iegūto novērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai. Izglītojamiem, kuru sniegums svešvalodas centralizētajā eksāmenā atbilst mācību priekšmeta standartā (2.pielikuma 10.punktā) noteiktajam valodas prasmes B1, B2 vai C1 līmenim, iegūto valodas prasmes līmeni ieraksta sertifikātā. Lai precīzāk izprastu piešķirto vērtējumu, aicinām iepazīties ar šī aprēķina metodiku.
 4. VISC nodrošina pamatizglītības sertifikātu un vispārējās vidējās izglītības sertifikātu dublikātu izsniegšanu saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi – uz vietas EUR 3,56 par katru sertifikāta dublikātu, ja pa pastu – EUR 4,98 (par katru sertifikāta dublikātu). Lai saņemtu sertifikāta dublikātu, ir jāaizpilda iesniegums [PDF] [DOC] un jānosūta elektroniski vai jāiesniedz VISC.
 5. Ja ir nepieciešamība kādā ārvalstu augstskolā iesniegt tulkotu VISC sertifikātu, tulkojums jāveic un jāapstiprina notariāli. VISC izsniegtos sertifikātus svešvalodās netulko.

Par papildtermiņa centralizēto eksāmenu norisi

VISC informē, ka visu papildtermiņa centralizēto eksāmenu norises sākums ir plkst.11.00. Eksāmenu norises vietā jāierodas līdz 10.45, līdzi ņemot personu identifikācijas dokumentu.
Visu eksāmenu ilgums līdz 3 stundām.

Norises vieta:

Eksāmens Datums Vieta Adrese
Latviešu valoda 9.kl. mazākumtautību izgl.progr. 2.07.20. VISC Vaļņu iela 2
Angļu valoda 9.07.20. Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Raiņa bulvāris 8
Krievu valoda 9.07.20. Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Raiņa bulvāris 8
Vācu valoda 9.07.20. Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Raiņa bulvāris 8
Latviešu valoda 13.07.20. Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Raiņa bulvāris 8
Matemātika 15.07.20. Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Raiņa bulvāris 8
Bioloģija 17.07.20. Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Raiņa bulvāris 8
Latvijas un pasaules vēsture 20.07.20. Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Raiņa bulvāris 8
Ķīmija 22.07.20. Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Raiņa bulvāris 8
Fizika 24.07.20. Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Raiņa bulvāris 8
 • Darbu izpilda ar tumši zilu vai melnu pildspalvu.
 • Drīkst izmantot tikai attiecīgajā valsts pārbaudes darba programmā norādītos palīglīdzekļus. Formulu lapu drīkst izmantot visās eksāmena daļās.
 • Eksāmena laikā atļauts lietot līdzpaņemto ūdeni, personiskos dezinfekcijas līdzekļus.
 • Pie izglītojamajiem un personām, kuras piedalās eksāmena nodrošināšanā, no brīža, kad viņiem ir pieejams eksāmena materiāls, līdz eksāmena norises beigām nedrīkst atrasties ierīces (planšetdators, piezīmjdators, viedtālrunis, viedpulkstenis u. c. saziņas un informācijas apmaiņas līdzekļi), kuras nav paredzētas Valsts pārbaudes darbu norises darbību laikos.

Sertifikātus par papildtermiņa centralizētajiem eksāmeniem vispārējā vidējā izglītībā VISC izsniegs izglītības pārvaldēm 2020.gada 30.jūlijā.

Ieteikumi gatavojoties noslēguma pārbaudījumiem 2020.gadā

Izmaiņas valsts pārbaudes darbu norisē

VISC, ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī un konsultējoties ar Veselības ministriju epidemioloģiskās drošības jautājumos, kā arī analizējot citu ES valstu pieeju valsts pārbaudes darbu norisei, ir izvērtējis valsts pārbaudes darbu norises iespējamos risinājumus.
>> Lasīt vairāk

Valsts pārbaudījumu grafiks, programmas un norises darbību laiki 2019./2020.m.g.

>> Valsts pārbaudījumu grafiks
Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 17.martā noteikumus Nr.137 "Grozījums Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.183 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā"", VISC ir veicis grozījumus 2019./2020. mācību gadā valsts pārbaudījumu grafikā, kā arī atceļ 2020. gadā 16. aprīlī plānotos diagnosticējošos darbus fizikā un ķīmijā 11.klasē.
>> Valsts pārbaudes darbu programmas
>> Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki
>> Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020.mācību gadā

Iespēja kārtot centralizētos eksāmenus augstskolās

Personām, kas jau ir ieguvušas vidējo izglītību, bet vēlas kārtot centralizētos eksāmenus, saskaņā ar 2010.gada 6.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 23.punktu ir iespēja pieteikties 2019./2020.mācību gada centralizēto eksāmenu kārtošanai: 

 1. Latvijas Universitātē; 
 2. Daugavpils Universitātē;
 3. Liepājas Universitātē;
 4. Vidzemes Augstskolā.

Persona, kura ir ieguvusi atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, lai kārtotu centralizēto eksāmenu, iesniegumu augstskolā iesniedz ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms attiecīgā eksāmena norises dienas. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centros vai mājaslapās.

Jūsu uzdotie jautājumi

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem VISC ir apkopojis sadaļā "Biežāk uzdotie jautājumi (izvelnē "Par eksāmeniem un citiem pārbaudes darbiem")".