Statistika.gif
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki

2019./2020.m.g.

Valsts pārbaudes darbu norises grafiks [PDF]

Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki (3. un 6.klase) [PDF]