saturs03.jpg
Mācību priekšmetu olimpiādes – tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas.

Aktuālā informācija

Mācību priekšmetu olimpiādes

Mācību priekšmetu olimpiādes tiek organizētas ESF projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

05.12.2019. S.Birule.
Bioloģijas valsts 42.olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Bioloģijas valsts 42.olimpiāde notiks 2020.gada no 22. līdz 24.janvārim (no trešdienas līdz piektdienai) Latvijas Universitātes akadēmiskajā centrā Torņakalnā, Rīgā, Jelgavas ielā 1 un 3 (gan LU Dabas, gan Zinātņu mājā). 2020 gada 22. janvārī dalībnieku reģistrācija no plkst. 9:00 līdz 10:30 pirmā stāva foajē, Jelgavas ielā 3, (Zinātņu mājā). Plkst.10.30 Olimpiādes atklāšana auditorijā "Alfa” (110. telpa), Jelgavas ielā 3. Uz olimpiādi ieteicams līdzi ņemt kalkulatoru, pildspalvu, vismaz divu krāsu zīmuļus, lineālu, dzēšgumiju un savu krūzīti karstajiem dzērieniem laboratorijas darbu starpbrīžos Jautājumus par valsts bioloģijas olimpiādes saturu un norisi iespējams uzdot bioloģijas olimpiādes tīmekļa vietnē skolas.lu.lv. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
>> Uzaicināto saraksts

03.12.2019. S.Birule.
Vācu valodas valsts 50.olimpiādes I kārtas uzaicināto dalībnieku saraksts

Vācu valodas valsts 50.olimpiādes (10.–12.klasēm) trešā posma I kārta notiks 2020.gada 11.janvārī Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, Raiņa bulvārī 8. Reģistrācija no plkst. 10:00 līdz 10:50. Olimpiādes norise no plkst. 11:00 līdz 13:00. Uz valsts olimpiādi uzaicināti dalībnieki, kuri ieguvuši novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādē vismaz 83 punktus. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25. punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
>> Uzaicināto saraksts

03.12.2019. S.Birule.
Filozofijas valsts 6. olimpiādes informācijas avoti

Piedāvātie informācijas avoti paredzēti olimpiādes dalībniekiem, lai atbalstītu viņu gatavošanos dalībai olimpiādē. Šis saraksts nav nedz visaptverošs, nedz obligāts.
>> Informācijas avoti

27.11.2019. S.Birule.
Latvijas skolēni piedalījās matemātikas komandu olimpiādē "Baltijas ceļš"

No š.g. 15. līdz 19.novembrim Polijā jau 29.reizi norisinājās matemātikas komandu olimpiāde "Baltijas ceļš", kurā jau 29.reizi piedalījās arī Latvijas komanda. Šīs olimpiādes pirmsākumi meklējami tieši Baltijas valstīs, tā pirmo reizi notika 1990. gadā Rīgā, kad tajā piedalījās tikai Latvijas, Lietuvas un Igaunijas komandas, bet tagad tajā piedalās visas valstis, kas atrodas pie Baltijas jūras, kā arī vēl Norvēģija un Islande. Latviju šajā olimpiādē šogad pārstāvēja Vilhelms Cinis, Kims Georgs Pavlovs, Ingus Smotrovs, Jānis Pudāns (Rīgas valsts 1.ģimnāzijas skolēni) un Artis Vijups (Salaspils 1.vidusskolas skolēns). "Baltijas ceļš" ir komandu olimpiāde un visi dalībnieki uzdevumus risina kopīgi, atvēlētajās 4, 5 stundās komandai jāatrisina 20 uzdevumi. Latvijas izlase ar 39 punktiem šogad ierindojās 10.vietā, tikai par punktu atpaliekot no Dānijas un Norvēģijas izlasēm. Pirmo vietu ar 93 punktiem izcīnīja Sanktpēterburgas komanda, otrajā un trešajā vietā Polija un Igaunija.
Nākamā, 30.olimpiāde "Baltijas ceļš" notiks no 2020.gada 12. līdz 16.novembrim Reikjavikā, Islandē.
Latvijas skolēnu dalību "Baltijas Ceļš" olimpiādē īsteno Eiropas Sociālā fonda projekts “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002).

22.11.2019. S.Birule.
Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) valsts 36.olimpiādes II kārtas uzaicinātie dalībnieki

Latviešu valodas (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 36.olimpiādes II kārta notiks 2020.gada 9.janvārī Rīgas 15.vidusskolā, Rīgā, Visvalža ielā 9. Reģistrācija no plkst.9.30 līdz plkst.10.00, olimpiādes sākums plkst.10.00. Uz valsts olimpiādes II kārtu uzaicināti dalībnieki, kuri olimpiādes I kārtā ieguvuši vismaz 17 punktus. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
>> Uzaicināto saraksts

07.11.2019. S.Birule.
Angļu valodas valsts olimpiādes I kārtas uzaicināto dalībnieku saraksts

Angļu valodas valsts 49.olimpiādes (10.–12.klasēm) trešā posma I kārta notiks 2019. gada 6. decembrī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a. Reģistrācija no plkst. 10:00 līdz 10:50. Olimpiādes norise no plkst. 11:00 līdz 13:00. Uz valsts olimpiādi uzaicināti dalībnieki, kuri ieguvuši novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādē vismaz 76 punktus. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25. punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
>> Uzaicināto saraksts

30.10.2019. S.Birule.
Latviešu valodas un literatūras valsts 46. olimpiādes (11. un 12. klases izglītojamajiem) informācijas avoti

Piedāvātie informācijas avoti paredzēti olimpiādes dalībniekiem, lai atbalstītu viņu gatavošanos dalībai olimpiādē. Šis saraksts nav nedz visaptverošs, nedz obligāts.
>> Informācijas avoti

28.09.2019. S.Birule.
Vēstures valsts 26.olimpiādes programma

Programmā piedāvātie vēstures avotu krājumi un literatūra paredzēti olimpiādes dalībniekiem, lai atbalstītu viņu gatavošanos dalībai olimpiādē. Šis saraksts nav nedz visaptverošs, nedz obligāts. Olimpiādes rīcības komisija negarantē, ka uzdevumos iekļautie avoti tiks ņemti tieši no šīm krātuvēm. Šeit norādīto uzziņas avotu uzdevums ir palīdzēt izprast laikmetu kopumā un iedziļināties tā atsevišķos aspektos.
>> Programma 9.kl. izglītojamajiem
>> Programma vidusskolas posma izglītojamajiem

14.08.2019. S.Birule.
Mācību priekšmetu olimpiāžu un ZPD aktivitāšu kalendārs 2019./2020. mācību gadam

Projekta ietvaros sagatavots valsts mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātniski pētnieciskās darbības pasākumu plānotās norises kalendārs.
>> Kalendārs

Sadaļas arhīvs