• Ieskaite latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF][MP3]
    • Ieskaite ar kombinētu mācību saturu (latviešu mācību valodā, 1.diena) [PDF]
    • Ieskaite ar kombinētu mācību saturu (latviešu mācību valodā, 2.diena) [PDF]
    • Ieskaite ar kombinētu mācību saturu (krievu mācību valodā, 1.diena) [PDF]
    • Ieskaite ar kombinētu mācību saturu (krievu mācību valodā, 2.diena) [PDF]
    • Ieskaite ar kombinētu mācību saturu (poļu mācību valodā, 1.diena) [PDF]
    • Ieskaite ar kombinētu mācību saturu (poļu mācību valodā, 2.diena) [PDF]
      • Ieskaite latviešu valodā [PDF][MP3]
      • Ieskaite latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF][MP3]
      • Ieskaite krievu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF][MP3]
      • Ieskaite poļu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF]
      • Ieskaite matemātikā [PDF]
      • Ieskaite matemātikā (krievu mācību valodā) [PDF]
      • Ieskaite dabaszinībās [PDF]
      • Ieskaite dabaszinībās (krievu mācību valodā) [PDF]
        • Centralizētais eksāmens latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF][MP3]
        • Eksāmens latviešu valodā [PDF]
        • Eksāmens angļu valodā [PDF][MP3]
        • Eksāmens franču valodā [PDF][MP3]
        • Eksāmens krievu valodā [PDF][MP3]
        • Eksāmens vācu valodā [PDF][MP3]
        • Eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē [PDF]
        • Eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē (krievu mācību valodā) [PDF]
        • Eksāmens matemātikā [PDF]
        • Eksāmens matemātikā (krievu mācību valodā) [PDF]
        • Eksāmens matemātikā (formulu lapa) [PDF]
        • Eksāmens krievu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF]
        • Eksāmens poļu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF]
          • Centralizētais eksāmens latviešu valodā [PDF]
          • Centralizētais eksāmens angļu valodā [PDF][MP3]
          • Centralizētais eksāmens franču valodā [PDF][MP3]
          • Centralizētais eksāmens krievu valodā [PDF][MP3]
          • Centralizētais eksāmens vācu valodā [PDF][MP3]
          • Centralizētais eksāmens bioloģijā [PDF]
          • Centralizētais eksāmens fizikā [PDF]
          • Centralizētais eksāmens ķīmijā [PDF]
          • Centralizētais eksāmens matemātikā [PDF]
          • Centralizētais eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē [PDF]
          • Eksāmens informātikā [PDF], [ZIP]
          • Eksāmens ekonomikā [PDF]
          • Eksāmens ģeogrāfijā [PDF]
          • Eksāmens krievu valodā un literatūrā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF]