Tiešsaistes semināri - "Centralizētie eksāmeni 2023./2024.mācību gadā".
  • 2024. gada 25. un 26. notika informatīvi tiešsaistes semināri “Centralizētie eksāmeni 2023./2024. mācību gadā”.

25. aprīļa seminārā sniedzām vispārīgu informāciju 2023./2024. mācību gada centralizētajiem eksāmeniem un to, kas jāņem vērā, gatavojoties un kārtojot eksāmenus. Tāpat apskatījām katru no optimālā līmeņa un augstākā līmeņa centralizētajiem eksāmeniem, iepazīstinot ar pārbaudes darbu programmām, uzdevumu veidiem, būtiskāko, kam jāpievērš uzmanība, vērtēšanas kritērijiem, biežākajām kļūdām un ieteikumiem gatavojoties eksāmeniem.

Ar valsts pārbaudes darbu programmām var iepazīties: https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbu-programmas, savukārt ar valsts pārbaudes darbu norises darbību laikiem https://www.visc.gov.lv/lv/norises-darbibu-laiki

25. aprīļa seminārā rādītās prezentācijas. Optimālā un vispārīgā līmeņa eksāmeni

26. aprīļa seminārā rādītās prezentācijas. Augstākā līmeņa eksāmeni

29. aprīļa seminārā rādītās prezentācijas. 9. klases centralizētie eksāmeni