Mape ar dokumentiem - ilustratīvs attēls.

Valsts izglītības satura centra tīmekļvietnē publicēti 2023./2024. mācību gada centralizēto eksāmenu norises darbību laiki un valodu eksāmenu mutvārdu daļas ieraksta programmatūra.

Informācijā par centralizēto eksāmenu norišu darbību laikiem izklāstīta katra centralizētā eksāmena dienas norise, sākot no eksāmena materiālu saņemšanas brīža līdz pat aizpildīto eksāmena materiālu nosūtīšanai VISC. Tāpat redzams apraksts par eksāmenu laikā gaidāmajiem starpbrīžiem, materiāliem, kas tiks piešķirti katram skolēnam (piemēram, darba burtnīcas, atbilžu lapas), kā arī iekļautas ziņas, kur un kad iespējams iegūt nepieciešamos papildmateriālus eksāmenam, ja tādi nepieciešami (piemēram, audiomateriāls svešvalodas eksāmenā). Jāpiebilst, ka nepieciešamās formulu lapas un datu bukletus izglītības iestādes jau pirms eksāmena dienas var izgūt no Valsts izglītības satura centra tīmekļvietnes.

Katra centralizētā eksāmena norises darbību laikos ir ievietoti arī papildu norises laiki skolēniem, kuriem piešķirti atbalsta pasākumi – laika pagarinājums līdz 30 vai 50%. Atsevišķā failā pievienoti arī pielikumi, kas sniedz visaptverošu informāciju par atbalsta pasākumu piemērošanu eksāmena laikā, tajos var atrast arī aktu veidlapas, informāciju par atbilžu lapām un to aizpildīšanu, protokolu paraugus un citu noderīgu informāciju.

Ar 2023./2024. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises darbību laikiem var iepazīties Valsts izglītības satura centra tīmekļvietnes apakšsadaļā “Norises darbību laiki”.

Savukārt Valsts izglītības satura centra tīmekļvietnes apakšsadaļā “Valsts pārbaudes darbu programmas" publicēta arī valodu eksāmenu mutvārdu daļas ieraksta programmatūra un Centralizēto valodu eksāmenu mutvārdu daļas ieraksta lietotāja rokasgrāmata.