• Diagnosticējošais darbs latviešu mācību valodā [PDF]
  • Diagnosticējošais darbs krievu mācību valodā [PDF]
  • Diagnosticējošais darbs poļu mācību valodā [PDF]
  • Diagnosticējošais darbs matemātikā (latviešu mācību valodā) [PDF]
  • Diagnosticējošais darbs matemātikā (krievu mācību valodā) [PDF]
  • Diagnosticējošais darbs matemātikā (poļu mācību valodā) [PDF]
  • Diagnosticējošais darbs latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF][MP3]
   • Diagnosticējošais darbs latviešu valodā [PDF], [MP3]
   • Diagnosticējošais darbs latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF][MP3]
   • Diagnosticējošais darbs krievu valodā [PDF], [MP3]
   • Diagnosticējošais darbs poļu valodā [PDF], [MP3]
   • Diagnosticējošais darbs matemātikā (latviešu mācību valodā) [PDF]
   • Diagnosticējošais darbs matemātikā (krievu mācību valodā) [PDF]
   • Diagnosticējošais darbs dabaszinībās (latviešu mācību valodā) [PDF]
   • Diagnosticējošais darbs dabaszinībās (krievu mācību valodā) [PDF]
    • Diagnosticējošais darbs matemātikā (latviešu mācību valodā) [PDF]
    • Diagnosticējošais darbs matemātikā (krievu mācību valodā) [PDF]
     • Centralizētais eksāmens latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF][MP3]
     • Eksāmens latviešu valodā [PDF]
     • Eksāmens angļu valodā [PDF][MP3]
     • Eksāmens franču valodā [PDF][MP3]
     • Eksāmens krievu valodā [PDF][MP3]
     • Eksāmens vācu valodā [PDF][MP3]
     • Eksāmens matemātikā [PDF]
     • Eksāmens matemātikā (krievu mācību valodā) [PDF]
     • Eksāmens poļu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF]
     • Eksāmens krievu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF]
     • Eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē [PDF]
     • Eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē (krievu mācību valodā) [PDF]
     • Diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs (latviešu mācību valodā) [PDF]
     • Diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs (krievu mācību valodā) [PDF]
      • Diagnosticējošais darbs fizikā (latviešu mācību valodā) [PDF]
      • Diagnosticējošais darbs fizikā (krievu mācību valodā) [PDF]
      • Diagnosticējošais darbs ķīmijā (latviešu mācību valodā) [PDF]
      • Diagnosticējošais darbs ķīmijā (krievu mācību valodā) [PDF]
       • Diagnosticējošais darbs fizikā [PDF]
       • Diagnosticējošais darbs ķīmijā [PDF]
        • Centralizētais eksāmens angļu valodā [PDF], [MP3]
        • Centralizētais eksāmens franču valodā [PDF], [MP3]
        • Centralizētais eksāmens krievu valodā [PDF], [MP3]
        • Centralizētais eksāmens vācu valodā [PDF], [MP3]
        • Centralizētais eksāmens latviešu valodā [PDF]
        • Centralizētais eksāmens matemātikā [PDF]
        • Centralizētais eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē [PDF]
        • Centralizētais eksāmens bioloģijā [PDF]
        • Centralizētais eksāmens ķīmijā [PDF]
        • Centralizētais eksāmens fizikā [PDF]
        • Eksāmens informātikā [PDF], [ZIP]
        • Eksāmens ģeogrāfijā [PDF]
        • Eksāmens ekonomikā [PDF]
        • Eksāmens krievu valodā un literatūrā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF]