• Diagnosticējošais darbs latviešu mācību valodā [PDF], [MP3]
 • Diagnosticējošais darbs krievu mācību valodā [PDF], [MP3]
 • Diagnosticējošais darbs poļu mācību valodā [PDF], [MP3]
 • Diagnosticējošais darbs matemātikā (latviešu mācību valodā) [PDF]
 • Diagnosticējošais darbs matemātikā (krievu mācību valodā) [PDF]
 • Diagnosticējošais darbs matemātikā (poļu mācību valodā) [PDF]
 • Diagnosticējošais darbs latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF], [MP3]
 • Diagnosticējošais darbs latviešu valodā [PDF], [MP3]
 • Diagnosticējošais darbs latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF], [MP3]
 • Diagnosticējošais darbs krievu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF], [MP3]
 • Diagnosticējošais darbs poļu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF], [MP3]
 • Diagnosticējošais darbs dabaszinībās (latviešu mācību valodā) [PDF]
 • Diagnosticējošais darbs dabaszinībās (krievu mācību valodā) [PDF]
 • Diagnosticējošais darbs matemātikā (latviešu mācību valodā) [PDF]
 • Diagnosticējošais darbs matemātikā (krievu mācību valodā) [PDF]
 • Centralizētais eksāmens latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF], [MP3], vērtēšanas kritēriji [PDF]
 • Diagnosticējošais darbs latviešu valodā [PDF]
 • Diagnosticējošais darbs angļu valodā [PDF], [MP3]
 • Diagnosticējošais darbs franču valodā [PDF], [MP3]
 • Diagnosticējošais darbs krievu valodā [PDF], [MP3]
 • Diagnosticējošais darbs vācu valodā [PDF], [MP3]
 • Diagnosticējošais darbs krievu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF]
 • Diagnosticējošais darbs poļu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF]
 • Diagnosticējošais darbs dabaszinībās [PDF]
 • Diagnosticējošais darbs matemātikā [PDF]
 • Diagnosticējošais darbs Latvijas vēsturē [PDF]

 

 • Centralizētais eksāmens latviešu valodā [PDF], vērtēšanas kritēriji [PDF]
 • Centralizētais eksāmens angļu valodā [PDF], [MP3], vērtēšanas kritēriji [PDF]
 • Centralizētais eksāmens franču valodā [PDF], [MP3], vērtēšanas kritēriji [PDF]
 • Centralizētais eksāmens krievu valodā [PDF], [MP3], vērtēšanas kritēriji [PDF]
 • Centralizētais eksāmens vācu valodā [PDF], [MP3], vērtēšanas kritēriji [PDF]
 • Centralizētais eksāmens bioloģijā [PDF], vērtēšanas kritēriji [PDF]
 • Centralizētais eksāmens fizikā [PDF], vērtēšanas kritēriji [PDF]
 • Centralizētais eksāmens matemātikā [PDF]
 • Centralizētais eksāmens ķīmijā [PDF], vērtēšanas kritēriji [PDF]
 • Centralizētais eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē [PDF], vērtēšanas kritēriji [PDF]
 • Eksāmens ekonomikā vidusskolai [PDF]
 • Eksāmens ģeogrāfijā vidusskolai [PDF]
 • Eksāmens informātikā vidusskolai [PDF], [ZIP]
 • Eksāmens krievu valodā un literatūrā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF]