Saistībā ar izglītības iestādēs noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem diagnosticējošie darbi fizikā un ķīmijā 11.klasē 2021.gada 15. aprīlī tiek atcelti.

Informācija, kas Tev ir jāzina par valsts pārbaudījumiem 2021.gadā

  1. Pamatizglītības sertifikāti tiks izsniegti šī gada 11.jūnijā, bet vispārējās vidējās izglītības sertifikāti – 30.jūnijā. Skolēni, kas kārtos vispārējās vidējās izglītības centralizētos eksāmenus papildtermiņā, sertifikātus saņems 6.jūlijā.
  2. Skolēni pēc centralizēto eksāmenu kārtošanas varēs saņemt izziņu par to, vai attiecīgie eksāmeni ir sekmīgi nokārtoti.
    Izziņas tiks izsniegtas no 11.jūnija saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi – EUR 2,85.
    Lai saņemtu izziņu, ir jāaizpilda iesniegums un jānosūta elektroniski vai jāiesniedz VISC.
  3. Centralizētā eksāmena rezultāts tiek izteikts procentuālā novērtējumā. Iegūto novērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai. Izglītojamiem, kuru sniegums svešvalodas centralizētajā eksāmenā atbilst mācību priekšmeta standartā (2.pielikuma 10.punktā) noteiktajam valodas prasmes B1, B2 vai C1 līmenim, iegūto valodas prasmes līmeni ieraksta sertifikātā. Lai precīzāk izprastu piešķirto vērtējumu, aicinām iepazīties ar šī aprēķina metodiku.
  4. VISC nodrošina pamatizglītības sertifikātu un vispārējās vidējās izglītības sertifikātu dublikātu izsniegšanu saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi pa pastu – EUR 4,98 (par katru sertifikāta dublikātu). Lai saņemtu sertifikāta dublikātu, ir jāaizpilda iesniegums un jānosūta elektroniski vai jāiesniedz VISC (iesniegums jāievieto VISC kastītē, Vaļņu ielā 2, Izglītības un zinātnes ministrijas ēkas 1.stāvā pretī apsarga postenim). 
  5. Ja ir nepieciešamība kādā ārvalstu augstskolā iesniegt tulkotu VISC sertifikātu, tulkojums jāveic un jāapstiprina notariāli. VISC izsniegtos sertifikātus svešvalodās netulko.

Šobrīd ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr. 319 “Par valsts pārbaudes norises laiku 2020./2021. mācību gadā” tām izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.  

 

2020./2021. mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks [PDF]

2020./2021.mācību gada valsts pārbaudes darbu programmas 

2020./2021. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki

 

 

Prezentācija no LPS vebināra par valsts pārbaudes darbu norisi [PDF]

Videolekciju cikls skolotājiem un skolēniem par 2019./2020.m.g. centralizēto eksāmenu rezultātiem