Oficiālā statistika un rezultātu raksturojums

Valsts izglītības satura centrs nodrošina oficiālo statistiku par pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības centralizēto eksāmenu rezultātiem, kas atbilst Statistikas likumā noteiktajiem kritērijiem un ir iekļauta Oficiālās statistikas programmā. VISC Oficiālās statistikas publicēšanas datums ir 2. oktobris.