• Diagnosticējošais darbs latviešu mācību valodā [PDF], [MP3]
 • Diagnosticējošais darbs latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF], [MP3]
 • Diagnosticējošais darbs matemātikā [PDF]
 • Diagnosticējošais darbs latviešu valodā [PDF], [MP3]
 • Diagnosticējošais darbs dabaszinībās [PDF] 
 • Diagnosticējošais darbs matemātikā [PDF]
 • Starpdisciplinārais diagnosticējošais darbs [PDF

Centralizētais eksāmens matemātikā [PDF] vērtēšanas kritēriji [PDF]

Centralizētais eksāmens latviešu valodā [PDF] vērtēšanas kritēriji [PDF]

Centralizētais eksāmens angļu valodā [PDF] [MP3] vērtēšanas kritēriji [PDF]

Centralizētais eksāmens vācu valodā [PDF] [MP3] vērtēšanas kritēriji [PDF]

Centralizētais eksāmens franču valodā [PDF] [MP3] vērtēšanas kritēriji [PDF

 

Centralizētais eksāmens latviešu valodā un literatūrā (augstākais mācību satura apguves līmenis) 

 • Tekstu lapa 1. un 2. daļai [PDF]
  • 1. daļas darba lapa [PDF]
  • 1. daļas atbilžu lapa [PDF]
  • 2. daļas uzmetumu lapa [PDF]
  • 2. daļas līniju lapas rakstīšanai [PDF]
 • Vērtēšanas kritēriji [PDF]

Centralizētais eksāmens latviešu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis) 

 • Tekstu lapa 1. un 2. daļai [PDF]
  • 1. daļas darba lapa [PDF]
  • 2. daļa (rakstīšanas temati) [PDF]
  • 2. daļas līniju lapas rakstīšanai [PDF]
 • Runāšanas daļa 
 • Vērtēšanas kritēriji [PDF]

Centralizētais eksāmens matemātikā

 • vispārīgais mācību satura apguves līmenis [PDF]
 • optimālais mācību satura apguves līmenis) [PDF] vērtēšanas kritēriji [PDF]
 • augstākais mācību satura apguves līmenis) [PDF] vērtēšanas kritēriji [PDF]

Centralizētais eksāmens angļu valodā 

 • augstākais mācību satura apguves līmenis [PDF] [MP3]  vērtēšanas kritēriji [PDF]
 • optimālais mācību satura apguves līmenis [PDF] [MP3] vērtēšanas kritēriji [PDF

Centralizētais eksāmens franču valodā 

 • augstākais mācību satura apguves līmenis [PDF] [MP3] vērtēšanas kritēriji [PDF]
 • optimālais mācību satura apguves līmenis [PDF] [MP3] vērtēšanas kritēriji [PDF]

Centralizētais eksāmens vācu valodā 

 • augstākais mācību satura apguves līmenis [PDF] [MP3] vērtēšanas kritēriji [PDF]
 • optimālais mācību satura apguves līmenis [PDF] [MP3] vērtēšanas kritēriji [PDF]

Centralizētais eksāmens krievu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis) [PDF] [MP3] vērtēšanas kritēriji [PDF]

 

Centralizētais eksāmens fizikā (augstākais mācību satura apguves līmenis) 

 • 1. un 2. daļa [PDF
 • 3. daļa [PDF]
 • Vērtēšanas kritēriji [PDF]

 

Centralizētais eksāmens vēsturē (augstākais mācību satura apguves līmenis) [PDF] vērtēšanas kritēriji [PDF]

Centralizētais eksāmens ķīmijā [PDF] vērtēšanas kritēriji [PDF]

Centralizētais eksāmens bioloģijā [PDF] vērtēšanas kritēriji [PDF]

Centralizētais eksāmens ģeogrāfijā (tiešsaistē) [PDF] vērtēšanas kritēriji [PDF]

Centralizētais eksāmens programmēšanā (tiešsaistē) [PDF] vērtēšanas kritēriji [PDF]

Centralizētais eksāmens dizainā un tehnoloģijās [PDF] vērtēšanas kritēriji [PDF]

Centralizētais eksāmens sociālajās zinātnēs [PDF] vērtēšanas kritēriji [PDF]

Centralizētais eksāmens kultūrā un mākslā [pieejams vietnē Skolo.lv reģistrētiem lietotājiem] vērtēšanas kritēriji [PDF]