Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
  18.01.2023.
  Informācija par projektu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts. Projekta numurs: Nr.8.1.2.0/22/I/001 SAM 8.1.2.0 “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9. klasēm” Īstenošanas laiks: no 2022.gada jūnija līdz 2023.gada 31.decembrim. …
  Statuss:
  Noslēdzies
  09.09.2020.
  Informācija par projektu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts. Projekta numurs: 2.2.1.1./19/I/001 SAM 2.2.1. Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību …
  Statuss:
  Noslēdzies
  29.06.2020.
    Valsts izglītības satura centrs ESF projekta „Kvalitatīvas metodiskās vadības sistēmas nodrošināšana bērnu nometņu organizēšanai” ietvaros ir izveidojis vienotu bērnu nometņu reģistru. Nometņu reģistrs Valsts izglītības satura centra…
  Statuss:
  Noslēdzies
  29.06.2020.
  2011.gads
  Statuss:
  Noslēdzies
  26.06.2020.
  2013.gads 28.12.2013. K.Brikmane. Projekts "Vispārējās izglītības pedagogu tālakizglītība" noslēdzies 2010.gada 20.aprīlī Valsts izglītības attīstības aģentūra un Valsts izglītības satura centrs parakstīja vienošanos par Eiropas sociālā fonda…
  Statuss:
  Noslēdzies
  25.06.2020.
  Informācija par projektu Eiropas Sociālā fonda projekts. Projekta numurs: 8.5.3.0/16/I/001 SAM: 8.5.3. Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi Īstenošanas laiks:…
  Statuss:
  Noslēdzies
  25.06.2020.
  Informācija par projektu Eiropas Sociālā fonda projekts. Projekta numurs: 8.3.6.2/17/I/001 SAM: 8.3.6. Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu Finansējuma saņēmējs: Izglītības un zinātnes ministrija Īstenošanas laiks: 01.04.2018. –…
  Statuss:
  Noslēdzies
  25.06.2020.
  Informācija par projektu Eiropas Sociālā fonda projekts. Projekta numurs: 8.5.2.0/16/I/001 SAM: 8.5.2. Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai Īstenošanas laiks: 2016.gada 16.decembris – 2022.gada 31…
  Statuss:
  Noslēdzies
  25.06.2020.
  Informācija par projektu Eiropas Sociālā fonda projekts Projekta numurs: 8.3.1.1/16/I/002 SAM: 8.3.1. Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu Īstenošanas laiks: 17.10.2016. – 31.12.2023. Finansējuma saņēmējs: Valsts…
  Statuss:
  Noslēdzies
  10.02.2017.
  Informācija par projektu Eiropas Sociālā fonda projekts. Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001 SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības…