Paplašinātā meklēšana
Statuss:
Noslēdzies
29.06.2020.
  Valsts izglītības satura centrs ESF projekta „Kvalitatīvas metodiskās vadības sistēmas nodrošināšana bērnu nometņu organizēšanai” ietvaros ir izveidojis vienotu bērnu nometņu reģistru. Nometņu reģistrs Valsts izglītības satura centra…
Statuss:
Noslēdzies
29.06.2020.
2011.gads
Statuss:
Noslēdzies
26.06.2020.
2013.gads 28.12.2013. K.Brikmane. Projekts "Vispārējās izglītības pedagogu tālakizglītība" noslēdzies 2010.gada 20.aprīlī Valsts izglītības attīstības aģentūra un Valsts izglītības satura centrs parakstīja vienošanos par Eiropas sociālā fonda…
Statuss:
Noslēdzies
30.11.2015.
ESF projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001) mērķis ir pilnveidot pastāvīgi strādājošu, kvalitatīvu un…
Statuss:
Noslēdzies
04.01.2011.
Valsts izglītības satura centrs un Valsts izglītības attīstības aģentūra 2011.gada 4.janvārī parakstīja vienošanos (Nr. 2010/0330/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001) par Eiropas Sociālā fonda projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta…
Statuss:
Noslēdzies
20.04.2010.
2010.gada 20.aprīlī Valsts izglītības attīstības aģentūra un Valsts izglītības satura centrs parakstīja vienošanos par Eiropas Sociālā fonda projekta "Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču…
Statuss:
Noslēdzies
31.03.2010.
11.04.2011. A.Irbe. Projekta noslēgums Valsts izglītības satura centrs no 2010.gada 1.aprīļa līdz 2011.gada 31.martam ir īstenojis Eiropas Sociālā fonda 1.5.1.3.1. apakšaktivitātes “Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana” projektu …
Statuss:
Noslēdzies
15.12.2008.
Eiropas Sociālā fonda projekts "Dabaszinātnes un matemātika" tika īstenots saskaņā ar 2008. gada 15. decembrī noslēgto vienošanos Nr. 2008/0002/1DP/2.1.2.1/08/IPIA/VIAA/00 starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Izglītības satura un eksaminācijas…