• Diagnosticējošais darbs latviešu mācību valodā [PDF]
  • Diagnosticējošais darbs krievu mācību valodā [PDF]
  • Diagnosticējošais darbs poļu mācību valodā [PDF]
  • Diagnosticējošais darbs matemātikā (latviešu mācību valodā) [PDF]
  • Diagnosticējošais darbs matemātikā (krievu mācību valodā) [PDF]
  • Diagnosticējošais darbs matemātikā (poļu mācību valodā) [PDF]
  • Diagnosticējošais darbs latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF][MP3]
   • Diagnosticējošais darbs latviešu valodā [PDF], [MP3]
   • Diagnosticējošais darbs latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF][MP3]
   • Diagnosticējošais darbs krievu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF], [MP3]
   • Diagnosticējošais darbs poļu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF], [MP3]
   • Diagnosticējošais darbs dabaszinībās (latviešu mācību valodā) [PDF]
   • Diagnosticējošais darbs dabaszinībās (krievu mācību valodā) [PDF]
   • Diagnosticējošais darbs matemātikā (latviešu mācību valodā) [PDF]
   • Diagnosticējošais darbs matemātikā (krievu mācību valodā) [PDF]
    • Centralizētais eksāmens latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF][MP3], vērtēšanas kritēriji [PDF], atbilžu lapas [PDF]
    • Eksāmens latviešu valodā [PDF]
    • Eksāmens angļu valodā [PDF][MP3]
    • Eksāmens franču valodā [PDF][MP3]
    • Eksāmens krievu valodā [PDF][MP3]
    • Eksāmens vācu valodā [PDF][MP3]
    • Eksāmens krievu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF]
    • Eksāmens poļu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF]
    • Eksāmens matemātikā [PDF]
    • Eksāmens Latvijas vēsturē [PDF]
     • Diagnosticējošais darbs fizikā [PDF], vērtēšanas kritēriji un rezultāti [PDF]
     • Diagnosticējošais darbs ķīmijā [PDF], vērtēšanas kritēriji un rezultāti [PDF]
      • Centralizētais eksāmens angļu valodā [PDF], [MP3], vērtēšanas kritēriji [PDF], atbilžu lapas [PDF]
      • Centralizētais eksāmens franču valodā [PDF], [MP3], vērtēšanas kritēriji [PDF]
      • Centralizētais eksāmens krievu valodā [PDF], [MP3], vērtēšanas kritēriji [PDF], atbilžu lapas [PDF]
      • Centralizētais eksāmens vācu valodā [PDF], [MP3], vērtēšanas kritēriji [PDF]
      • Centralizētais eksāmens latviešu valodā [PDF], vērtēšanas kritēriji [PDF]
      • Centralizētais eksāmens bioloģijā [PDF], vērtēšanas kritēriji [PDF], atbilžu lapas [PDF]
      • Centralizētais eksāmens fizikā [PDF], vērtēšanas kritēriji [PDF], atbilžu lapas [PDF]
      • Centralizētais eksāmens ķīmijā [PDF], vērtēšanas kritēriji [PDF], atbilžu lapas [PDF]
      • Centralizētais eksāmens matemātikā [PDF], vērtēšanas kritēriji [PDF], atbilžu lapas [PDF]
      • Centralizētais eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē [PDF], vērtēšanas kritēriji [PDF], atbilžu lapas [PDF]
      • Eksāmens ekonomikā [PDF]
      • Eksāmens ģeogrāfijā [PDF]
      • Eksāmens informātikā [PDF], [ZIP]
      • Eksāmens krievu valodā un literatūrā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF]