Statuss:
Īstenošanā
T2Be logo

Erasmus+ programmas projekts "Mācīt Būt: Atbalsts pedagogu profesionālajai izaugsmei un labklājībai sociāli emocionālās mācīšanās jomā" ("Teaching to Be: Supporting Teachers’ Professional Growth and Wellbeing in the Field of Social and Emotional Learning")
Projekta ID numurs: 626155-EPP-1-2020-2-LT-EPPKA3-PI-POLICY

Informācija par projektu

Vadošais partneris: Lietuvas bērnu un jaunatnes centrs, Lietuva
Īstenošanas laiks: 2021. gada 28. februāris – 2024. gada 28. februāris
Kopējais projekta finansējums: 2 659 506,00 EUR
Noderīgas saites:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/626155-EPP-1-2020-2-LT-EPPKA3-PI-POLICY
https://youtu.be/IvJknmj9tRo
https://teachingtobe.eu/

Projekta kontaktpersona
Elīna Biezā
E-pasts: elina.bieza@visc.gov.lv

Projekta mērķis

Projektu īsteno Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar trīspadsmit partneriem no astoņām valstīm un projekta mērķis ir izveidot tiešsaistes programmu skolotāju profesionālās labklājības veicināšanai, ievērojot labākās prakses piemērus visās partneru valstīs. Sadarbībā ar skolām un skolotājiem tiks veidota programma, lai mazinātu pedagogu stresu, attīstītu skolotāju sociāli emocionālās prasmes, novērstu izdegšanu un veicinātu sociāli emocionālās mācīšanās nostiprināšanos skolās atbilstoši jaunā izglītības satura principiem.

Projekta uzdevumi

Latvijas līdzdalība projekta īstenošanā ir īpaši nozīmīga divu iemeslu dēļ:

  • Projekta rezultātā gūtā pieredze, izstrādātie materiāli, kā arī metodes ļaus risināt identificēto problēmu, kas saistīta ar pedagogu izdegšanu un stresu;
  • Šī brīža epidemioloģiskajā situācijā projekta aktivitātes ļaus preventīvi rīkoties un sniegt atbalstu pedagogiem profesionālās labklājības veicināšanai.

Sadarbības partneri

  • Valsts izglītības satura centrs – Latvija
  • Lojola Andalūzija Universitāte – Spānija
  • Pētījumu un attīstības institūts "Utrip" – Slovēnija
  • Izglītības un zinātņu institūts – Portugāle
  • Milano-Bicocca Universitāte – Itālija
  • Sociālās un emocionālās mācīšanās institūts – Lietuva
  • Lietuvas izglītības un zinātnes ministrija – Lietuva
  • Helsinku Universitāte – Somija