Ilustratīvs attēls

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām uzsāk atbalsta programmas “Neformālās izglītības  pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” īstenošanu, kas turpināsies līdz 2023.gada 1.decembrim. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2023.gada 25.aprīļa rīkojumu Nr. 232 (prot.Nr.22 16 §), atbalsts tiek sniegts EUR 1 050 000 apmērā.

Programma tiek īstenota ar mērķi sniegt atbalstu neformālās izglītības pasākumu nodrošināšanai, t.sk. latviešu valodas apguvei, Ukrainas bērniem un jauniešiem vecumā no 5 līdz 18 gadiem. Lai mazinātu kara notikumu izraisīto psihoemocionālo spriedzi, kā arī stiprinātu Ukrainas bērnu etnisko identitāti un kopību ar Latvijā dzīvojošo ukraiņu kopienu, ir būtiski nodrošināt atbilstīgas aktivitātes bērnu psihoemocionālās labizjūtas un piederības sekmēšanai. Savukārt, lai pilnvērtīgi un veiksmīgi integrētos un iekļautos Latvijas izglītības sistēmā un kultūrvidē, ir jāapgūst latviešu valodas prasmes.

Atbalsta apjoms programmas īstenošanai pašvaldībās tiek plānots apmēram 3500 dalībniekiem.

Tiek atbalstīti dažādi neformālās izglītības pasākumi, kas ietver daudzveidīgas aktivitātes:

  • ukraiņu valodas, tradīciju un kultūras vērtību saglabāšanai un praktizēšanai, lai mazinātu bērnu un jauniešu psihoemocionālo spriedzi un uzturētu kopības saites ar ukraiņu kopienu Latvijā,
  •  latviešu valodas prasmju apgūšanai un nostiprināšanai gan valodas mācīšanas un mācīšanās nodarbībās, gan radošās valodas apguves integrētās nodarbībās,
  • Latvijas dabas un kultūrtelpas iepazīšanai, lai veiksmīgāk iekļautos vietējā kopienā un Latvijas sabiedrībā.

Pašvaldības programmas īstenošanā var iesaistīt gan valsts un pašvaldību dibinātas iestādes, gan biedrības un nodibinājumus, īpaši uzrunājot ukraiņu kopienas organizācijas, kā arī organizācijas, kas sniedz atbalstu Ukrainas bēgļiem, gan jaunatnes nevalstiskās organizācijas, kā arī citas juridiskas personas.

Aicinām pašvaldības izmantot iespēju sniegt atbalstu pēc iespējas plašākam Ukrainas bērnu un jauniešu lokam.

Sīkāka informācija par programmas īstenošanu: VISC Izglītības satura atbalsta nodaļas vecākā eksperte Linda Kapteine, e-pasts: linda.kapteine@visc.gov.lv